Umrli

Posljednji pozdravi

DARINKA PELOZA (61) rođ. Đurović

Ožalošćeni: mama IDA, sestra NADIA, kunjado BORIS, TANJA i MATIJA.

LAURO LAZZARICH (87)

Ožalošćeni: supruga MARCELA, sin BRUNO, kćerka VALNEA, unuci SLAVEN i EDVARD s familijama...

EDO JURIĆ (53) Hans

Ožalošćeni: sestra MIRA, brat FRANKO, nevodi RENZO, FILIP i AGATA te ostala rodbina.

ZORA AŠČIĆ (78) iz Labina

Ožalošćeni: kćerka VESNA, sin ROBERT, unuk ELVIS sa familijom te ostala tugujuća...

BOŽICA BEHLIĆ (80) Nina iz Labina

Ožalošćeni: kćerke ERMINIJA i ĐULIJA, sin DRAGAN, zetovi ZORKO i FRANJO, nevjesta SALI,...

BRANKO VRANIĆ (69)

Pokojnika oplakuje tugujuća obitelj.

ĐANI ZAHTILA (59) iz Županići

Ožalošćeni: brat PINO, sestre MARINA i SONJA sa familijama te ostala rodbina.

BOŽENKA RAJKO (60) rođ. Mejak

Ožalošćeni: mama AMALIJA, muž BORIS, kćerka KSENIJA, sin TOMISLAV, snaha BRANKICA, zet...

MILVA ŽIKOVIĆ (50) rođ. Miletti

Ožalošćeni: suprug FRANKO, kći NATAŠA sa JANKOM, mama ANITA sa FRANKOM, sestra MANUELA,...

DANICA ŠIŠOVIĆ (90) rođ. Kalac

Ožalošćeni: kćerka IVKA s obitelji, sinovi JOSIP, IVAN i MARČELO s obitelji, sestra ANA i...

ANTE DUJMOVIĆ (64)

Ožalošćeni: supruga HENRIETA, sinovi DAVOR i BORIS, unuk NOEL, snaha SILVIJA, punica...

JOSIP GABRIĆ (73)

Ožalošćeni: supruga NIVES, kćerke SONJA i SUZANA, zetovi BOŽO i TOMO, unuci MARTINA,...

MARIO KOS (78)

Ožalošćeni: zet FRANKO, unuke KRISTINA s MANUELOM, ANTONELA s GORANOM, praunuka VITA,...

IVICA HORVAT (49)

Ožalošćeni: mama IVANA, supruga ROSANA, sin MARKO i ostala rodbina.

PETAR BERTOŠA (93)

Ožalošćeni: sinovi BRUNO i IVAN s obiteljima, kćerka INES s obitelji te ostala rodbina.

PETAR LAKOVIĆ (80) Pjero

Ožalošćeni: supruga EVELINA, brati ANĐELO i MARIO s familijama i sestra EVELINA s...

MILAN JELČIĆ (85)

Ožalošćeni: supruga ĐIZELA, kćerka MELITA, sin RENATO, zet NIKOLA, nevjesta MARIJA, unuci...

VESNA SKUK GASTIĆ (47) rođ. Skuk

Ožalošćeni: suprug MARCEL, mama VERONIKA, tata ALOJZ, sestra TANJA sa obitelji te ostala...

VERONIKA VUKOVIĆ (87) rođ. Kalebić

Ožalošćeni: kćerke ŽIVKA i LJUBICA, zet ŠUKRIJA, unuka TEA, sestra i braća sa familijama...

MARKO DRUŽETIĆ (85)

Ožalošćeni: sin STOJAN, neviste MERI i NADIA, unuci DIEGO sa SANJOM i GABRIEL, te ostala...

LJUBO BRLJAFA (75) Malio

Ožalošćeni: nevodi MARINELA, ROBI, DORIJANA i MARINO s familijama, kunjada MARIJA te...

RIKA PECULIĆ(93) rođ. Germin iz Zatke - Čepić

Ožalošćeni: sinovi NINO i NEVIO, nevjeste ANA i IVANKA, unuci VEDRAN i GORDANA s...

VIKTORIJA PALJUH (79)

Ožalošćeni: kćerke MARIJA i GRACIJELA, zetovi LUČANO i SILVANO, unuci KRISTIAN sa...

SAMUEL PINZAN (5)

Ožalošćeni: mama NATHALIE, BEKI te ostala rodbina

MAURO PINZAN (33)

Ožalošćeni: mama ZORINA, tata ENNIO, sestra MARTA s familijom, nona LIDIA te ostala...

IVAN PETEH (72)

Ožalošćeni: supruga MILKA, kćerke JADRANKA i RADMILA, zet IGOR, unuke TEA i EMA, brat i...

ANTUN JELINIĆ (55) Šubara

Ožalošćeni: supruga JELA, djeca IVANA, RUDOLF, ILIJANA, MANDA, ANITA, MARTINA, MARINA,...

RENE TRAVICA (25) iz Čepića

Tugujući: mama IRENA, tata DUŠKO, brat ERIK, baka SLAVKA, dida DUŠAN, nona MIRA, nono...

MARA ĆATIĆ rođ. ŠUNJIĆ (87)

Ožalošćeni: kćerke LJUBICA i ANKICA, sinovi ŽARKO i ŽELJKO, zetovi SIEGFRIED i LUKA,...

GIOVANNI DAMIANI MARCELLO (89)

Ožalošćeni: kćerka ELENITA, sestra AMELIA, unuka OLGA sa obitelji, unuk TOMAS sa...