Umrli

Posljednji pozdravi

BRUNA TOFFOLO (91)

Ožalošćeni: kći LINDA sa familijom, snaha NADIJA sa  familijom te ostala...

GIUSTINA VUKADIN (88) rođ.Kirac

Ožalošćeni: sin JULIO MLADEN, unuka JULIA sa TOMASOM i praunuci, sestre ROZA,...

SABINA BREZAC (42)

Ožalošćeni: tata PINO, mama RAJČELA, sestra IVANA s VEDRANOM te ostala tugujuća...

MILIJA CVETIĆ (93)

Ožalošćeni: supruga ANTONIJA, kćerke MIRJANA i MILKA, zetovi MILAN i DRAGO, unuci...

MILKO ROCE (85)

Ožalošćeni: supruga MILKA, sinovi DARIO i BORIS, kćerke BISERKA i ORIJELA s...

RINO ŠKOPAC (71) iz Drenja

Ožalošćeni: sestre SILVA, EDA i brat ALDO sa famejami

PIJERINA FRANKOVIĆ (86) iz Kunja

Ožalošćeni: kunjada MAFALDA, nećakinje SUZANA i CELESTINA sa familijama,...

ĐIZELA BUČIĆ (89) rođ. Hrelja iz Plomina

Tugujući: sin NEVIO, kćerka RITA, nevjesta MILANKA, unuci RAFAELA, SANDRA, DANIELA i...

DORIANO SERGO (62)

Ožalošćeni: mama JOLANDA, teta ANA, ujac SLAVKO sa obitelji, zrmani sa obiteljima...

PAOLA MILEVOJ (83) iz Viškovići

Ožalošćeni: suprug LIVIO, sin BORIS i kćerka ĐENI sa familijama, sestra ANA sa...

ELDA BARBIĆ (84) iz Šumbera

Ožalošćeni: kćerke VESNA i DAVORKA, zet ALDO, unuci PATRIK s ANAMARIJOM,...

ĐURO PETRINJAK (71)

Ožalošćeni: supruga LIČINIJA, pastorci MARINO i KORADO sa sinom LORENOM, brat...

IVICA IVI GRAFENEDER (65) rođ. Klenovar

Ožalošćeni: kći TANJA, brat TONI sa SANDROM, nećaka IVA sa obitelji te ostala...

MIRA SEKULIĆ (87) rođ. Dujmić

Ožalošćeni: kći IRENA, zet ENVER, unuka HELENA, kći  ZANDRA s obitelji,...

SILVA HRELJA (83)

Ožalošćeni: suprug DUILIO, kćerka ESMA i sin ARKADIO s obiteljima, sestre ANA i...

MARIJA VODOPIJA (86)

Ožalošćeni: kćerka SILVANA. zet ŽELJKO, braća JUŠTO i SILVO sa familijama,...

TOMISLAV JURIŠIĆ (72)

Ožalošćeni: supruga RADA, kćerke JELENA i MAJA, sin VLADIMIR, zet BRANKO, unuk...

MARIJA BORŠĆAK (85) rođ. Hrovat zubna asistentica u mirovini

Ožalošćeni: suprug IZIDOR, kćerka VESNA, zet ALBERTO, unuci LENA sa DALIBOROM i...

MARIO JELLENICH (98)

Ožalošćeni: supruga GIUSEPPINA, sin EDI, nevjesta MIRA, unuka LEA s ERIKOM i unuk...

MARIJA FLEGO (90) rođ. Bukarica

Tugujući: kćerka ANKICA, sinovi JOSIP i TONI, zet DARIO, nevjesta SANDRA, unuci IVAN I...

ENES MASLIĆ (63) iz Labina

Ožalošćeni: majka SAJMA, braća ESAD, MEVLUDIN, FIKRET, ENVER, HAJRUDIN, sestra...

MIROSLAV TODOROVIĆ (82)

Ožalošćeni: supruga SILVA, sinovi ZORAN i NENAD sa obiteljima, te ostala tugujuća...

TIHOMIR VAĐINA (57)

Ožalošćeni: mama ANKICA, tata FRANJO, sin IVAN i kći TIHANA sa obiteljima te...

LUCIANA JURIČIĆ (83) rođ. Macchi

Ožalošćeni: sin KORADO, nevista LORENA, unuk ANTONIO, sestra ALBA te ostala...

ANĐELINA BAĆAC (94) iz Potpićna

Ožalošćeni: sin ELIO, nevjesta FRANCIKA, unuci IZIDOR i ŽARKO s familijama, unuka...

VERONIKA CVEK (89)

Ožalošćeni: zet SERGIO, unuci MARKO, IVANA s ARISOM, praunuk LUKA te ostala...

SAŠA JELIĆ (39)

Ožalošćeni: mama MILENA, sestra ROBERTA, kunjado ZOLTAN, nećaci FEDERICO MATTEO,...

HELENA BRUMNIĆ (93) rođ. Sakoman

Ožalošćeni: sin ANTUN, kćerka DUBRAVKA, snaha VERA, zet ENZO, unuke PETRA s...

JASMINKA MAMUT (64) rođ. Prce

Ožalošćeni: mama MANDA, sestra VESNA i brat ŽELJKO s obiteljima, obitelj RUPENA te...

JOSIPA BRNAD (87) Pina iz Potpićna

Ožalošćeni: sin BORIS, kćerka MARINA, nevjesta LOREDANA, zet SLAVKO, unuci s...