Umrli

Posljednji pozdravi

KATICA BLASKOVICH PERSICH (84) rodom iz Šumbera

Ožalošćeni: suprug NEVIO, djeca MIRELLA s JEAN-PIERROM, PATRICIA i JOHNY s...

KLARA PUŠKARIĆ (35)

Ožalošćeni: mama MIRA, tata ANTE, sestra IVANA sa obitelji, te ostala tugujuća...

MILE KOKAN (82)

Ožalošćeni: supruga DESANKA, kćerke ŽELJKA i BILJANA, zetovi VLADIMIR i MIROSLAV,...

NATAŠA BAF (42) iz Diminići

Ožalošćeni: mama MIRJANA, tata BRUNO, kćerke CHIARA s DAVIDOM, CHRISTY i GABRIELA,...

ALBINA SADŽAK (86) rođ. Sivić

Ožalošćeni: kći IRENA, sin ELIS, zet EDI, unuci DANIJELA s MARIOM, DINO, DANIEL i...

MILAN CUKERIĆ (81)

Ožalošćeni: sin MILENKO, nevista JASMINA, unuci BRUNO i MARIO, kunjade MILKA i...

ALEN GENEJA (49)

Ožalošćeni: mama ZLATA, sin ANTONIO, tvoja JASNA, sestra DAJANA, nećak JURICA,...

KARLO MARETIĆ (91)

Ožalošćeni: kćerka DARINKA, zet TONČI, unuka NATAŠA, sestra JOLANDA te...

SILVANO BOŽIĆ (78)

Ožalošćeni: supruga KLARA, sinovi ROMEO i DRAŽEN sa familijama, brat MILOŠ...

ANĐELO ŠTEFANIĆ (88)

Ožalošćeni: sinovi ALOJZ i FRANKO, kćerka ĐORDANA, nevjesta JADRANKA, zet MLADEN,...

ANA SRDOČ (95) rođ Kazalac

Ožalošćeni: sin MILJENKO, kćerke BRANKA, MARIJA, IRENKA i ANA s obiteljima, sestra...

MILAN LADAVAC (68)

Ožalošćeni: sinovi DEAN i TONI s ANOM, brat STOJAN, kunjade SONJA i TANJA, nećaci...

IVAN ĐOVANIN BUIĆ (82) Buići-Kalifornija

Ožalošćeni: kćer INGRID, sestra KRISTINA, kunjada STEVA, nevodi MLADEN, NEVIO,...

CVETKA LJUBOTINA (77) rođ. Draković

Ožalošćeni: kći VERA, sin STOJAN, zet MATO, snaha MONIKA, unuke RENATA sa SAMIROM,...

ANA BOGDANIĆ (93) rođ. Rosanda

Ožalošćeni: unuka ANINNA sa suprugom STEFANOM, praunuci ELIJA i MIA, nevjeste ROSE...

BOŽICA SKITARELIĆ (80) rođ.Trope

Ožalošćeni: kćerke RENATA i TEA, zetovi BOGDAN i VLADO, unuci BOJAN s JELENOM,...

KLARA CHERVATIN (89) rođ. Rajković

Ožalošćeni: kćerka TATIANA, zet NEBOJŠA, unuci LUKA, MARKO, PETAR,...

DANICA STANIŠLJEVIĆ (90) rođ. Račić

Ožalošćeni: kćerke BOŽANA i LJILJANA, unuci FILIP i DAVID sa suprugom VALENTINOM,...

JOSIP VITASOVIĆ (90) Bepo

Ožalošćeni: sin MIRO, kćerke NEVIJA i NADIA sa famejami, brat KARLO, sestre...

VIKTOR MODRUŠAN (76)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, sin IVICA, kćerke JADRANKA i TAMARA, nevista MARTINA,...

JOSIP JEDREJČIĆ (78) Đepe

Ožalošćeni: supruga LJILJANA, kćerke TAMARA i NATAŠA s obitelji te ostala...

ANĐELA HLAJ (93) rođ. Benčić

Ožalošćeni: sin MILOŠ-MARIO s obitelji, unuci i praunuci

EMILIO NEŽIĆ (81)

Ožalošćeni: kćerka FIJORELA, sin PAOLO, zet MARIO, nevjesta NADJA, unuci DARKO s...

KLARA CHERVATIN (77) rođ. Rajković

Ožalošćeni: kćerka TATIANA, zet NEBOJŠA, unuci LUKA, MARKO, PETAR,...

PETAR ŠTOKOVAC (93)

Ožalošćeni: sin VLADIMIR, nevjesta LJILJANA, unuke SATJA i PETRA, praunuci DAMJAN...

MARIO DOBLANOVIĆ (78)

Ožalošćeni: sin DEAN, nevista TATIJANA, unuci GORAN, MARKO i LUKA sa obiteljima,...

JURICA KALAŠIĆ (47) Jure

Ožalošćeni: sinovi ROKO i MATKO te ostala tugujuća rodbina

ĐINO PERNIĆ (69)

Ožalošćeni: kći LOREDANA s familojom, NIVES, sestre MARIJA, DRAGICA i LUČANA,...

ŽIVA BIZJAK (72) rođ. Lojk

Ožalošćeni: kćeri BREDA i NEVA. (Ispraćaj će biti održan u krugu obitelji)