Impressum

 

Autorica projekta:

Eleonora Matković
eleonora@istarski.hr

Glavni urednik:

Nenad Čakić
nenad@istarski.hr

Zamjenik glavnog urednika: 

Kristian Stepčić Reisman

Redakcija:

Robi Selan, Divna Knežević, Dean Ćakić i Roberto Matković

Izdavač:

Istarski portal d.o.o.
Labin, Mate Blažine 4
Tel. 052 851 228
Fax: 052 851 230
Mob: 091 64 64 801 i 091 64 64 800
E-mail: nenad@istarski.hr

Marketing:

091 64 64 800
eleonora@istarski.hr