Impressum

 

Autorica projekta:
Eleonora Matković Čakić
eleonora@istarski.hr

Glavni urednik:
Nenad Čakić
nenad@istarski.hr

Zamjenik glavnog urednika: 
Kristian Stepčić Reisman

Redakcija:

Robi Selan, Divna Knežević, Dean Ćakić i Roberto Matković

Izdavač:
Istarski portal d.o.o.
Labin, Mate Blažine 4
Tel. 052 851 228
Fax: 052 851 230
Mob: 091 64 64 801 i 091 64 64 800
E-mail: nenad@istarski.hr

Marketing:
091 64 64 800
eleonora@istarski.hr