Umrli

Posljednji pozdravi

PETAR UGRENOVIĆ (85)

Ožalošćeni: supruga KATICA, brat MIHAJLO, sestra SMILJA, nećaka BILJANA te ostala...

PETAR MLADAR (79)

Ožalošćeni: brat MARSEL, sestre ANICA i MARICA sa familijama, te ostala tugujuća...

STJEPAN DEVIĆ (87)

Ožalošćeni: sinovi NENAD i DAVOR, nevjeste IRIS i MORENA, unuci FILIP, NIKA, TIN,...

MARIJA MARASOVIĆ (91) rođ. MATIĆ

Ožalošćeni: kćerke GIULIA i MERI, zetovi RANKO i BORO, unuci HELENA i SANDRO,...

MIRKO IVANOVIĆ (87)

Ožalošćeni: supruga DRAGICA, sin NENAD s obitelji, kćerka MILENA sa obitelji te...

ZORAN SPASIĆ (59) iz Labina

Ožalošćeni: supruga FATA, kćerke DIJANA i DAJANA, sin DANIJEL, zeti ELVIR i...

JOSIP VOJNIĆ (79) Pipe

Ožalošćeni: supruga GRAZIELLA, kćer MIREJ, zet VLADO, unuka GEA s obitelji, unuk...

DARKO BROZOVIĆ (71)

Ožalošćeni: brat VINKO, šogorica MARIA, teta ANICA te ostala tugujuća...

JOSIP RIBARIĆ (65) Peckin

Ožalošćeni: sestre ANKA i NADA sa obiteljima te ostala tugujuća rodbina

DUŠAN ŠKUFLIĆ (67)

Ožalošćeni: sinovi DAN i MARKO s obitelji, supruga SNJEŽANA s obitelji, sestra...

JOSIPA STARIĆ (84)

Ožalošćeni: sin ŽELJKO, nevjesta MATILDE, te ostala tugujuća rodbina

JORDAN MATKOVIĆ

Ožalošćeni: supruga VLADIMIRA, brat MILAN, kunjade MILA i NADALINA, kunjado VITO,...

VLADO IVANUŠIĆ (73)

Ožalošćeni: kćerka WANESSA, sin DENIS, brat ŽELJKO, unučad: IVA MATILDA, MATEO,...

BORIVOJE KRALJ (61) Bocko

Ožalošćeni: supruga NADA, kćeri SANDRA i ALENKA te ostala tugujuća rodbina

VLADIMIR MILAKOVIĆ (72)

Ožalošćeni: obitelj i prijatelji

LJILJANA UDOVIČ (68) rođ. Macan

Ožalošćeni: kći JELENA, sin ANTON, zet VILIM, unuk LEON te ostala tugujuća rodbina...

JOAKIN JELENIĆ (83)

Ožalošćeni: sestra MARIJA, nevode LJILJANA i ORIJANA s familijama, nevodo MIRO s...

ĐEMA GROPAJC (86) rojena Knapić ot Topida

Ožalošćeni: sini BRANKO i LIVIO, nuka YVONNE, nuk TY sa LAROM, pranuk VITO,...

OSMAN MULALIĆ (81) Barba

Ožalošćeni: supruga HIDA, kćeri ĐITKA i MIRA, sinovi PAJO i EMI, nevjeste SEKA i...

LIDIJA BRATIČIĆ (83) iz Vineža

Ožalošćeni: kćerka DOLORES, zet DAMIR, unuci DALEN i DINA, te ostala tugujuća...

SILVANA PAVINČIĆ (87) iz Rapca

Ožalošćeni: suprug LEONARDO, kćerke INGRID i LORENA, nevjesta LJILJANA, unuci...

MIRSADA DURATOVIĆ (59)

Ožalošćeni: kćerke MELITA i MIRELA, zetovi NENAD i ROBERT, unuk LEON te ostala...

MLADEN POPOVSKI (63) Pop

Tugujući: obitelji POPOVSKI, KORDIĆ i FAJKOVIĆ

NEVENKA IVANČIĆ (68) rođ. Šafarić

Ožalošćeni: suprug ZLATKO, sinovi SEBASTIAN, RAUL i RONI s familijama, svekrva...

SREČKO DOBLANOVIĆ (88)

Ožalošćena obitelj

MARIO MILOVAN (79)

Ožalošćeni: brat MILIO, sestra MIRA, kunjado MIRO te ostala tugujuća rodbina

LORETA TRIFUNOVIĆ (77) rođ. Pelicar

Ožalošćeni: mama LINA, sin DAVID i kćerka MONIKA s obiteljima, sestra ROSANNA s...

ROZARIJA BASTIJANČIĆ (82) RIJA rođ. Češljarević

Ožalošćeni: kćeri ROMANA, TATJANA i VALNA s obiteljima te ostala tugujuća...

ANA ŠIŠA (97) rođ. Branković

Ožalošćeni: sin VLADIMIR s familijom, kćerka DARINKA sa...

MILICA KRSTAČIĆ (80)

Ožalošćeni: kćerka IRIS, unuka MATEJA, zet VELIMIR, braća i sestre s obiteljima te...