Umrli

Posljednji pozdravi

NIKOLA SOKOLIĆ (79)

Ožalošćeni: supruga ELVIRA, sinovi MLADEN i NEDELJKO, unuk DEJAN te ostala rodbina.

RINO RAJKO (79)

Ožalošćeni: kćerka NIDIJA i zet LORIS te ostala rodbina.

MARIJA PETKOVIĆ (87) rođ. Grabrović

Ožalošćeni: sin MILENKO, nevjesta LOREDANA s mamom ANOM, sestre OLGA I RINA s obiteljima,...

KARLO TANKOVIĆ (79)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, sin DRAGUTIN i kćerka KLAUDIA, nevjesta FRANKA, unuci NIKOLA...

IZIDOR FABETA (84) iz Labina

Ožalošćeni: supruga MARIJA, sin JASENKO, unuci MAJA i TOMISLAV.

TONKA PALISKA (100) Nina iz Katura

Ožalošćeni: kćerke LINA, MARIJA i ANICA, zeti NINI i MARKO, unuke ALIS, ANNIE, ROZETA i...

VERONIKA CAMLIĆ (77) rođ. Paus

Ožalošćeni: suprug ANTON, kćerke MIRIJANA i BISERKA, unuke IVA, SANJA, TINA i TIHANA,...

ĐULA ZOMBORI (56) Pujo

Ožalošćeni: majka JULIJANA, brat JANOŠ, nećaci DEJVID i JANI te ostala tugujuća rodbina i...

MARJAN VINTER (62)

Ožalošćeni: majka KATARINA, supruga JOSIPA, sinovi MARIJAN i DAMIR, nevjesta MARINA,...

JOZO VULETIĆ (86)

Ožalošćeni: kćer MIRJANA, zet MARINKO,  brat BOŠKO, nećak VIDE s obitelji, ...

KOSTA MEDIĆ (63) Kolja

Ožalošćeni: supruga ŽIVKA, kćerke JASNA i BILJANA, braća STEVAN i RADE, sestre DARA,...

MASSIMILIANO SFORZINA (77)

Ožalošćeni: supruga AMALIA, sin ALEN, nevjesta SANDA te ostala tugujuća rodbina.

IVANKA POSAVAC (79) rođ. Butković

Ožalošćeni: suprug JOSIP, kćerka NADA, sin MIRKO, unuci DUBRAVKO, ELIZABETA i IVAN,...

IVAN HUSAR (61) iz Plomina

Ožalošćena obitelj

MATIJA MAZINJANIN (69)

Ožalošćeni: supruga CVETKA, sinovi GORAN i DAMIR, nevjesta INES, sestre DUŠANKA i STANA s...

MILA DEMARIN (84) rođ. Lorencin

Ožalošćeni: kćerka RADOJKA, zet JAKOV, unuci MATIJA i NIKICA, praunuk ARIAN, sestra ANICA...

DAVOR KURELIĆ (52)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, kćerka KETRIN, kunjade JOSIPA i DANICA s obiteljima, punica...

VLADIMIR BREČEVIĆ (82) Miro

Ožalošćeni: supruga ZORA, sin RANKO, kćerka RITA, nevjesta ĐULIJANA, zet ŽELJKO, unuci...

ALBINA KORACA (90) rođ. Štifanić

Ožalošćeni: sinovi ANGELO i SERGIO, nevjesta DARIA, unuk LUKA s PETROM, sestre ROZINA i...

LJUPKO GOLDIN (86)

Ožalošćeni: sin STANKO, kćer DARINKA, nevista KLELIJA, zet MILAN, unuci PATRICIJA,...

IVANKA JANKO (86) rođ. Sošić

Ožalošćeni: kćerka SLAVICA, zet NINO, unuci IDRAN, SORITA, DARIO i DORIJANA s familijama,...

MARIJA ZENZEROVIĆ (92) rođ. Beloć

Ožalošćeni: kćer DARA, sinovi RATKO i ALDO, zet PINO, nevista BARBARA, unuci SNJEŽANA,...

LUCIJA VIŽINTIN (87)

Ožalošćeni: kćer SILVANA sa suprugom STELIJOM, kćer NIVES, unuci MIKELA, DAVID, MARKO i...

PETAR MATIJAŠIĆ (68) Pjero

Ožalošćeni: supruga ĐULJANA, kći MIRANDA, unuk PINO, sestra MARIJA, kunjadi i kunjade s...

MATE KOLIĆ (86)

Ožalošćeni: sinovi DRAGUTIN i DARKO, kćerke MARIJA, NEVIJA i DARIJA, zeti MILAN, ĐENIO i...

CVETKO DAMIJANIĆ (54)

Ožalošćeni: otac JOSIP, supruga DORIJANA, kćerke TIHANA s DANIJELOM, VALENTINA s NIKOLOM...

ANA GOLDIN (84) rođ. Radolović

Ožalošćeni: kćer DINA, sinovi BEPO i DINO, zet IVE, nevjeste MILENA i MARJUČA, unuci...

mr. sc. IVAN GRGUREVIĆ (64)

Ožalošćeni: supruga MIRJANA, kći RAŠELJKA, sin IGOR, zet OLIVER, nevjesta ANA, unuka...

FUMICA ŠVERKO (79) rođ. Otočan

Ožalošćeni: sinovi ELIO i ĐINO, nevjesta BARBARA, unuci LUCA i LAURA, braća PERE i ŽELJKO...

VIKTOR VERBANAC (92) Ladenac

Ožalošćeni: sin BRUNO, nevjesta DENIS, unuk ANDREA, unuka DAJANA s MORENOM, praunuk...