Umrli

Posljednji pozdravi

KATARINA ŠEGON (78)

Ožalošćeni: sin VITOMIR i kćerka MARIJA s obiteljima, sestra ZDENKA s obitelji i ostala...

JOLANDA CVEČIĆ (73)

Ožalošćeni : suprug MARIO, kćerke LJILJANA, MARINA, MIRJANA i ZDENKA s obiteljima te...

BENETO MAUROVIĆ (82)

Ožalošćeni: sin MIRKO, kćer MIRANDA, nevjesta INES, zet DRAGAN, unuci IVAN, BOJAN, BORIS,...

DUŠAN ĐURANOVIĆ (80)

Ožalošćeni: supruga IRENA, sin DEAN s obitelji, kćerka SUZANA te ostala tugujuća...

VLADIMIR KOVAČ

Ožalošćeni: supruga NATAŠA, sin NIKŠA, unuka STEPHANIE, šogorica IVICA, šogor DRAŽEN i...

MILAN KRBAVAC (87)

Ožalošćeni: supruga MILICA, kćerke VESNA i IRENE s obiteljima, sin DORIJANO, unuci DAMIR,...

JASNA SOKOLIĆ

Ožalošćeni: suprug RADOVAN i sin VEDRAN

JOSIP PEJIĆ (82)

Ožalošćeni: kćerka NADA, sinovi ILIJA, VINKO, ANTON, IVICA i JOSIP s obiteljima, sestra...

HELENA LORENCIN (83)

Ožalošćeni: kćerka JASMINKA, zet RADE, unuci LUKA i IVAN, sestre MIRICA i ZORICA s...

PETAR KOŠUTA (92) Pjero iz Raše

Ožalošćeni: supruga PIJERINA, kćerka ROMILDA, zet MILAN, unuka VERA, brat ANĐELO i ostala...

MARIJA KONTIĆ (93)

Ožalošćeni: kćerke ANA i BEBA, zet MIJO, unuke VESNA, TANJA i INES s obiteljima te ostala...

DRAGICA PRICA (76)

Ožalošćeni: suprug ILIJA, sin MIĆO i sin DUŠKO sa suprugom SLAVICOM, unuk MATIJA, sestre...

SALIHA FAINKUTIĆ (66) rođ. Ćosić

Ožalošćeni: sin SAŠA s obitelji, pokćerke VESNA i ZDENKA s obiteljima te ostala tugujuća...

MARIO ŽIKOVIĆ (76)

Ožalošćeni: supruga EVELINA, sin VLADIMIR, kćerka VLASTA, nevjesta ANA, zet JOZO, unuke...

IVO BRONZAN (71)

Ožalošćeni: kćerke SILVANA i TATJANA, sin DAMIR, zetovi DAVID i ZVONKO, nevista TAJANA,...

IRMA KOVAČIĆ (92)

Ožalošćeni: sin MARIO, kćerka SILVANA, nevjesta DORIJANA, zet ANTE, unuci IGOR, NENAD,...

PETAR TURKOVIĆ (72)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, sin IVAN, sestra MARIJA i brat MILAN s familijama te ostala...

BOŽO MACAN (91)

Ožalošćeni: kćerka SLAVICA, sinovi IVAN i MILAN s familijama, neviste ANA i ALIDA s...

MARIJA LORENCIN (60)

Ožalošćeni: mama ELVIRA, sin NEVEN, nevista SANDRA, sestre SLAVICA i SREĆKA, kunjado...

ANA ŠKROBONJA (84)

Ožalošćeni: kćerke LUČANA i FRANKA, sin ROBERTO, sestre KATA i ANĐELA, braća IVAN i BOŽE,...

ANA RITOSA (88)

Ožalošćeni: sinovi MARIO i SILVANO, nevjesta RADOJKA, unuke ILONA, DORIS, MARTINA i...

MARIJA LICUL (85) iz Sv. Martina

Ožalošćeni: sin SILVANO sa familijom, kćerke GRACIJELA i MIRA sa familijama, brat METO i...

IBRO SABLJAKOVIĆ (79) iz Labina

Tugujući: supruga ARIFA, kćerka MIRSADA, sin MIRSAD, zet MIRO, unuci IGOR, MATEO i DINO...

DŽEVAD DŽAMASTAGIĆ (61)

Ožalošćeni: supruga RADOJKA, sinovi DRAŽEN i ENVER sa suprugama, mama KADIRA te ostala...

SANDRO ČONDIĆ (24) iz Kršana

Ožalošćeni: mama VANDA, VLADO, djevojka INES, nona OLGA, nono GVIDO te ostala tugujuća...

MILKA BERTOGNA (99) Jadrina

Ožalošćeni: sin IVO, kćeri LIDIA i LILIANA, unuci i praunuci te ostala tugujuća rodbina

IVAN ŽMAK (70) Đani

Ožalošćeni: sestre MICI i ANA, kunjada MARICA, nevodi ROBI, ZORAN, DRAGAN, DORIJANO,...

LUCIJA MANDA KUSTIĆ (77)

Ožalošćeni: kćerka SLAVICA, zet MATO

BORIS IVANČIĆ (63)

Ožalošćeni: mama DINKA, supruga NIRVANA, sin IGOR i kćerke KRISTINA i INGRID s...

VERA PAULETIĆ (88)

Ožalošćeni: suprug STANKO, sin RENKO, kćerke LIDIJA, DARINKA i NEVIJA, nevjesta MARČELA,...