Zgrada u središtu Dračevca uređuje se u prostore društvene namjene

0
Buduće drušvene prostorije Dračevac
Buduće drušvene prostorije Dračevac

U središtu naselja Dračevac u porečkom mjesnom odboru Fuškulin, u tijeku su radovi na obnovi zgrade nekadašnje butige, koja će dobiti novu društvenu namjenu prema iskazanim potreba tamošnjeg mjesnog odbora i mještana.

Tijek radova obišli su nedavno gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik Mjesnog odbora Andrea Crevato, a u staroj zgradi sada se uređuju prostori za društvene namjene za mještane, te prostori za manju butigu za koju su iskazali potrebu. Površina zgrade je oko 90 kvadrata i sanira se cjelokupna građevina, u kojoj će veći dio zauzimati društveni prostori, manji dio poslovni prostori, a bit će uređen i okoliš zgrade.

Radovi na zgradi krenuli su nakon što je Grad Poreč otkupio dio vlasništva na objektu te tako okrupnio svoju imovinu, čime su stvoreni uvjeti za uređenje i valorizaciju oronula prostora u centru naselja koji će dobiti funkciju i ljepši izgled. Zgrada se inače nalazi nasuprot prije nekoliko godina uređenog dječjeg vrtića, a uz nju će se paralelno urediti parkiralište i dječje igralište.

Inače, Mjesni odbor Fuškulin početkom godine dobio je novi društveni dom u Mugebi, a nastavit će se uređivati i komunalno opremati i u narednom periodu.

Nakon što je još prije par godina izgrađena kanalizacijska mreža naselja Mugeba, kao i kolektori Mugeba-Fuškulin i Fuškulin-Jasenovica, koji su bili preduvjet za izgradnju kanalizacijske mreže u naseljima koja je još nemaju, nastavit će se i s radovima na širenju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, prvo u Fuškulinu za koje će se natječaj raspisati uskoro, te Dračevac za koje je u tijeku rješavanje dokumentacije, te ostala naselja.

Osim toga, u MO Fuškulin modernizirala se mreža javne rasvjete, izradila vodovodna mreža i oborinska odvodnja, asfaltirane su prometnice u naseljima, proširena prometnica  Radmani-Dračevac, te rađeno na nizu manjih komunalnih uređenja, a tako će se  nastaviti i u sljedećem razdoblju, prema iskazanim potrebama i željama mještana i mjesnih odbora.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa