Silvano Zilli:

'Ne može se poreći nedosljednost Marije Blažine koja gomila nekretnine'

1
Maria Blažina (foto: Srećko Niketić/PIXSELL)
Maria Blažina (foto: Srećko Niketić/PIXSELL)

Silvano Zilli, bivši potpredsjednik IDS-a i istaknuti član rovinjske talijanske zajednice, poslao nam je svoj osvrt na predjsednicu rovinjskog SDP-a Mariju Blažina koji objavljujemo u nastavku.

Supružnici Blažina, Alfred i Maria (predsjednica rovinjskog SDP-a i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno), suvlasnici su u jednakim dijelovima sljedećih nekretnina:

-stana površine 116,55 m2 sa parkirnim mjestom u podrumu površine 9,02 m2 u ulici Andree Amorosa - via Andrea Amoroso broj 2.;
-građevne čestice površine 541 m2 u ulici Josipa Voltića - via Giuseppe Voltiggi 5A (čija maksimalna izgrađenost iznosi 40% = 216,4 m2, u skladu s GUP-om, a radi izgradnje građevine stambene namjene - obiteljske kuće sa parkirnim mjestom po stambenoj jedinici te sa bazenom);
-katastarske čestice površine 804 m2 u ulici Josipa Voltića - via Giuseppe Voltiggi (čija maksimalna izgrađenost iznosi 40% = 321,6 m2, u skladu s GUP-om, a radi izgradnje građevine stambene namjene - višeobiteljske kuće sa parkirnim mjestom po stambenoj jedinici te sa bazenom).

Sa sigurnošću može se tvrditi da vrijednost navedenih nekretnina (116,55 + 9,02 + 541 + 804 = 1.470,57 m2) može se navesti u milijunima, bilo kuna bilo eura.

Stoga, uz osigurano stanovanje (stan), sa supružnikom, Maria Blažina, kao privatna osoba, gomila nekretnine, to jest građevne čestice stambene namjene - a radi izgradnje (više) obiteljskih kuća sa parkirnim mjestom po stambenoj jedinici te sa bazenom, dok kao javna osoba (predsjednica rovinjskog SDP-a i gradska vijećnica) izjašnjava se kao socijaldemokrat i provoditelj političkog programa SDP-a s naslovom “za dobro društvo”, na temelju kojeg bi trebala biti “dobar primjer”:

'Za dobro društvo?'

-“ukidanja diskriminacije na osnovi koje se ljudi dijele na povlaštene i potlačene, na bogate i siromašne, na gospodare i robove, na više i niže”,

-“borbe protiv nejednakosti koja nikad ne završava”, jer “novo siromaštvo u uvjetima rasta društvenih nejednakosti i pomanjkanja solidarnosti zahtijevaju od socijaldemokrata nove odgovore”;

-socijaldemokrate, “čija je zadaća zaštita ranjivih i manjinskih skupina u društvu”, te koji će svoj “uspjeh vrednovati po tome koliko budu u tome djelotvorni”;

-“osiguranja dostojanstvenih i humanih uvjeta života”, “smanjenju diskriminacije u društvu i stvaranja jednakih mogućnosti za sve, sprečavanja marginalizacije pojedinih članova društva i integracije socijalno isključenih članova”;

 

-socijaldemokrate, koji će “kao relevantna politička snaga stati na stranu siromašnih” i provoditi “politiku koja se zasniva na solidarnosti bogatih sa siromašnima”.

Sasvim je očigledno da svojim postupanjem, predsjednica rovinjskog SDP-a građanima čini vidljivim razloge i svrhu svojeg SDP-ovskog postojanja i nudi im viziju boljeg života u ovoj državi, a koji nije u skladu sa političkim programom SDP-a s naslovom “za dobro društvo”.

Predsjednica rovinjskih socijaldemokrata, umjesto da opravda naziv stranke koju predstavlja i ostane vjerna njezinim vrijednostima, privatno se opredijelila za oprečne vrijednosti i socijaldemokraciju pretvara u sprdnju. Zar bi se narod trebao prepoznati s takvim socijaldemokratom?

Privatno gomilanje nekretnina predsjednice SDP-a Rovinja-Rovigno, Marije Blažina, u suprotnosti je s javnom socijaldemokratskom postavkom / postulatom / stavom o političkom angažmanu i radu na smanjenju (što je više moguće) nejednakosti u društvu, na smanjenju jaza između bogatih i siromašnih, odnosno na borbi protiv društvenih nejednakosti i radi postizanja socijalne jednakosti građana i socijalne pravde.

'Postiže li se sužavanje jaza siromašnih i bogatih gomilanjem nekretnina?'

Nameću se pitanja: zar se socijaldemokratsko političko djelovanje na sužavanju jaza između bogatih i siromašnih postiže privatnim gomilanjem nekretnina od strane predstavnika stranke na gradskoj razini? Vezano uz stambenu politiku, za “obične smrtnike” predlaže mjere poticane stanogradnje (“Plan za stan”), dok za sebe gomila nekretnine (“Plan za što više svojih stanova” radi stjecanja profita, što je više moguće, kako bi si osigurala sigurnu i bolju budućnost). Zar je to “dobar primjer” socijaldemokratske politike?

Sada kada je stekla svojstvo privatnog vlasnika više nekretnina, zar netko može pomisliti da će ona djelovati u opće-društvenom interesu a nauštrb interesu svog privatnog kapitala? Stekla je kapital i djelovat će u interesu svog kapitala. Privatno juri za kapitalom i njegovim profitom, dok se u javnim ulogama predstavlja kao zagovornica slabijih društvenih kategorija i protiv jakih sila, koje predstavljaju kapital i profit. Političar ne može dobro propovijedati, a loše raditi (mnogo dobro zboriti, a malo i slabo tvoriti). Političar ako je nedosljedan, je i nepouzdan, te posljedično zbog svoje licemjernosti gubi svoju vjerodostojnost. Zar je navedena predstavnica “dobar primjer” socijaldemokrata u Rovinju-Rovigno?

Ako je i ostane i dalje predstavnica stranke, onda s razlogom možemo pretpostaviti da će njen “dobar primjer” slijediti (ako već nisu) ostale njezine stranačke kolege. No, ako su članovi SDP-a u Rovinju-Rovigno imalo “mudri”, kako bi izbjegli da naštete stranci, trebali bi svoju predstavnicu smijeniti ili navesti ju da podnese ostavku –pa neka nastavi privatno juriti za kapitalom i profitom. U protivnom, bilo ona u svojstvu predsjednice bilo SDP Rovinja-Rovigno bit će doživljeni kao nedosljedni, nepouzdani i nevjerodostojni, to jest licemjerni, te će time sadašnje rukovodstvo socijaldemokrata u Rovinju-Rovigno pretvoriti socijaldemokraciju u sprdnju. (Silvano Zilli)

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa