Možemo! Pula o poskupljenju smeća

'U obrazloženju nema dokaza potrebe za poskupljenjem'

0
Prvi kontingent posuda za biootpad u Puli (foto: arhiva)
Prvi kontingent posuda za biootpad u Puli (foto: arhiva)

"U petak je u jednom lokalnom mediju objavljena informacija o cijenama sakupljanja miješanog komunalnog otpada u nekim gradovima u Istri te je kao glavni razlog za veće cijene koje navode komunalna poduzeća navedeno povećanje cijene odlaganja otpada na Kaštijunu", ističu iz Možemo! Pula u obraćanju medijima. Prenosimo priopćenje u nastavku.

"Koristimo priliku da javnost obavijestimo da je upravo okončano javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pule, kojom je predloženo povećanje fiksnog dijela računa za odvoz smeća za kućanstva s 5,38 eura na 6,20 eura, a za ne-kućanstva (korisnici koji nisu kućanstvo) s 13,46 eura na 14,20 eura. Na te cijene teba dodati PDV, što znači da je cijena za kućanstva sada 7 eura, a za ne-kućanstva 16 eura.

Nažalost, u obrazloženju potrebe za povećanjem cijene usluge ne stoji i obrazloženje odnosno dokaz potrebe za tim povećanjem. Stoga smo u komentarima na prijedlog odluke o povećanju cijene naveli da bi svako povećanje cijene trebalo biti potkrijepljeno objavom načina izračuna cijene minimalne javne usluge.

Zakon kaže da je cijena obavezne minimalne javne usluge određena kao ukupni trošak koji ima komunalno poduzeće podijeljen s brojem korisnika, odnosno kućanstava i ne-kućanstava.

 

U ukupni trošak davatelja usluge, tj. komunalnog poduzeća, ulaze materijalni troškovi, troškovi usluga, nematerijalni troškovi, troškovi plaća, troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi izrade izvještaja. Taj se ukupni trošak onda dijeli s brojem korisnika javne usluge - brojem kućanstava i ne-kućanstava i dobije se cijena minimalne javne usluge.

Sve bi te podatke trebalo podastrijeti javnosti prilikom predlaganja povećanja cijene. O povećanju cijene trebao bi se očitovati i Savjet potrošača, što je ovom prilikom izostalo. Neki gradovi imaju dobru praksu objavljivanja tih podataka (u prilogu dajemo jedan primjer). Takva praksa jača osjećaj povjerenja. Svako komunalno poduzeće ima takav obračun na temelju kojeg je odredilo cijenu MJU i ne postoji nikakva prepreka da se ti obračuni objave. Iz tih bi podataka javnost saznala iznos pojednih troškova i u kojoj mjeri utječu na cijenu. Tako bi javnost ujedno bila i educirana o npr. cijeni zbrinjavanja odvojeno sakupljenog otpada, o nabavi nove opreme, zatim trudi li se Herculanea prodati dio reciklabilnog otpada, umjesto da samo plaća preuzimanje takvog otpada, itd.

Dio komentara Možemo! odnosio se i na predloženi prekratki rok od 15 dana za dostavljanje prigovora na račun te na nejasne kriterije prednosti dodjele spremnika za biootpad", priopćili su iz Možemo! Pula.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa