MIHO RADOLOVIĆ (71)

MIHO RADOLOVIĆ (71)

Ožalošćeni: supruga GRACIJELA i kćerka TANJA sa familijom.

Mjesto sprovoda: Pula

Vrijeme sprovoda: 17.11.2011 u 13:00