In memoriam

MILKO ŠUMBERAC

MILKO ŠUMBERAC

Posljednji pozdrav dragom tati, tastu i nonetu

MILKETU

Navadi si nas puno, a tvoja dobrota, briga, borbenost i način života bit će naše nadahnuće.

Vajka ćeš zostat va našim mislima.

Fala ti za se ca si nan pruži va živote.

Tvoja kći ELVIRA, zet VALDI, unuci DORIJAN i IVA