In memoriam

NEVIA ČEKADA

NEVIA ČEKADA

Posljednji pozdrav voljenoj noni i panoni

NEVIJI

Unuci DAVORKA, IVAN, DAMIR i MARIO, praunuci VERONIKA, KORINA, NIKO, NINA, IAN i MILA