In memoriam

MARIJA GRŽAN

MARIJA GRŽAN

Posljednji pozdrav dragoj mami, tašći, noni i pranoni

MARIJI

Kćerka BRANKA, zet JOSIP, unuke SANDRA sa KORADOM i SANJA sa MARKOM, praunuci VERONIKA, EMILI, LUCAS, LEON i LUCIJA