In memoriam

LARIS BATELIĆ

LARIS BATELIĆ

(22.05.2007. – 22.05.2024.)

Ima nešto što nikada ne umire, a to je ljubav i sjećanje na tebe.

Zauvijek u našim srcima 

VESNA sa DARIOM