In memoriam

ANTON OROSHI

ANTON OROSHI

(02.04.2019.-02.04.2024.)

Sjećanje na dragog i voljenog supruga, tatu i noneta

Prošlo je pet godina. Ostavio si trag koji se ne može izbrisati, ljubav koja se ne može zaboraviti.

Hvala svima koji te se sa zahvalnošću spominju.

U molitvama i srcu.

Tvoji najmiliji: supruga VERONIKA, sin ROBERT i kćerka VENERANDA s obiteljima