In memoriam

ANTONI GRIPARIĆ

ANTONI GRIPARIĆ

(20.11.2022.-20.11.2023.)

Sjećanje na tebe dio je našeg života.
Tvojim odlaskom otišao je i dio nas.
Uvijek si u našim mislima, a ostaješ vječno u našim srcima.

Tata KLAUDIO, DRAGANA, nona ELDA, cio VALTER, cija DORIS, ujak NENAD, sestrične HELENA i IVANA sa familijom