In memoriam

BONE JULARIĆ

BONE JULARIĆ

(25.05.2021. - 25.05.2023.)

Bio jednom jedan dan koji je sve promijenio. Prestali su pozivi, poruke...telefon je zašutio. Prošao je tjedan, mjesec, godina, i dvije.

Ostali su samo tišina, uspomene i sjećanja.

Znamo da si gore negdje iznad oblaka i da nas čuvaš

Tvoja MARTINA sa SANDIJEM, unuci TIA i DARWIN