In memoriam

ĐANFRANKO MILETA

ĐANFRANKO MILETA

Zadnje adio dragom bratu, kunjadu i cijetu

FRANKU

Falit ćeš mi dragi brate.

Sestra GRACIJELA, kunjado PINO, nećaci LEO i PETRA sa famejami