In memoriam

ĐANFRANKO MILETA

ĐANFRANKO MILETA

Tužno adio dragom bratu i cijetu

FRANKU

Zavajka ćeš bit va našeh srcah.

Adio brat…

Sestra ELZA, nećaci EKREM i HELENA sa famejami.