In memoriam

IVAN ČIKADA - NINI

IVAN ČIKADA - NINI

Posljednji pozdrav 

IVANU

od nećakinje DENIS sa suprugom MARIJANOM, djecom KATARINOM i TOMISLAVOM sa obiteljima iz Pule