In memoriam

DARKO ROJNIĆ

DARKO ROJNIĆ

Posljednji pozdrav. A sada mirno spavaj, moj Darko

Supruga MIRJANA