In memoriam

MARIJA GLAVIČIĆ

MARIJA GLAVIČIĆ

Posljednji pozdrav dragoj kunjadi i ciji

MARIJI

Kunjada MARGERITA, kunjado BEPI, nećaci ENA i DAMIR sa familijama