In memoriam

MAURO MILETIĆ

MAURO MILETIĆ

Adio naš pretelo

MAURO MILETIĆ

Ne vervamo, ne dihamo
ošto nas grlo stišće
guše nas suzi,
pensumo ma ni to velja moguće.
Naš predobri pretelo
sken smo vajka radi bili
smijali se snjin i njegovemi škerci.

Ma ča moramo ti reć ADIO MAURO NAŠ
Za vajka ćeš živet va našeh srcah

TVOJI preteli: TENČO, SANJA, ČERNJULS, DINO M., PAČO, MATKO, BRENČAD, BENZ, MILJE, MILE, DINO B., DANIJEL, VLADO, DALIBOR, LADO, PIFAR i MARINX