In memoriam

ZITA BURŠIĆ

ZITA BURŠIĆ rođ. Vidak

Draga naša teta

ZITA

Uvijek ćemo vas pamtiti po dobroti, brižljivosti i obazrivosti, po pažnji i ljubavi koju ste imala za sve nas. Bila ste nam pojam za pravdu, odlučnost i poštenje. Ostajete u našim mislima i srcima kao trag u beskraju, kao pjesma s najljepšim stihovima upisana u obiteljsku tekicu.

Vole vas vaši nećoki od fameje Vidak:

JADRANKA, GORDANA, VALDI, SANDRA, BARBARA, TAMARA, MARTINA i JELENA s familijama