In memoriam

DARIO PULIĆ

DARIO PULIĆ

Posljednji pozdrav našemu dragomu suprugu, tati i nonetu

DARIJU

Hvala ti na svim ovim neprocjenjivim godinama, disat ćeš, živjet ćeš i bit ćeš u našim srcima, mislima, sjećanjima… Ovoj nepodnošljivoj praznini koju ostavljaš za sobom usprkos. A sad mirno i spokojno spavaj.

Supruga NADIA, kći ROBERTA, unuka LEONARDA