In memoriam

ANĐELO VLAČIĆ

ANĐELO VLAČIĆ

Posljednji pozdrav našem dragom

ANĐELU

kunjada LINA, nećaci SLAVKO i IRENA sa familijama