In memoriam

ANTON KALAGAC

ANTON KALAGAC

Sjećanje na našeg dragog tatu, noneta i pranoneta

ANTON KALAGAC

Fališ nam jako i zauvijek si u našim mislima i u našim srcima.

SERĐO, GORDANA, ENI, ANTONIJA, NIKOLA i NINO