In memoriam

ŽIVAN LUKIĆ

ŽIVAN LUKIĆ

In memoriam

ŽIVAN LUKIĆ

(11.06.2021.-11.06.2022.)

Zauvijek u našim srcima i mislima.

Tvoji: supruga SARA, kćerke NEVENA i DRAGANA sa obiteljima