In memoriam

VITOMIR SKANDUL

VITOMIR SKANDUL

Dragi moj sine

VITO

Sve moje suze nisu dovoljne da izraze bol i tugu za tobom.

Mama KLARA