SILVANO GOLJA (68)

SILVANO GOLJA (68)

 Ttugujući. FLAVIJA i MARINO sa familijama, sestre ARMIDA i PIJERINA s familijama, kunjadi i kunjade te ostala tugujuća rodbina.

Mjesto sprovoda: Labin

Vrijeme sprovoda: 19.04.2012 u 15:00