PETAR MATIJAŠIĆ (68) Pjero

PETAR MATIJAŠIĆ (68) Pjero

Ožalošćeni: supruga ĐULJANA, kći MIRANDA, unuk PINO, sestra MARIJA, kunjadi i kunjade s familijama te ostala tugujuća rodbina.

Mjesto sprovoda: Zamask

Vrijeme sprovoda: 02.01.2012 u 14:00