IBRAHIM BEČIĆ (84) Ibro iz Labina

IBRAHIM BEČIĆ (84) Ibro iz Labina

Tugujući: kćerka ESMA, unuci SAMIR, SABINA i EDITA, praunuci ENIS i ALISA, braća i sestre sa familijama te ostala tugujuća rodbina.

Mjesto sprovoda: Labin

Vrijeme sprovoda: 16.12.2011 u 14:30