dražba zakazana 15. ožujka

Grad Pula prodaje 13 građevinskih parcela, najskuplja na Novoj Verudi

0
Dražba će se održati u Komunalnoj palači u Puli (Foto: Mirjana Vermezović Ivanović)
Dražba će se održati u Komunalnoj palači u Puli (Foto: Mirjana Vermezović Ivanović)

Grad Pula raspisao je natječaj za prodaju 13 građevinskih parcela, od kojih se najviše, njih osam, nalazi u Štinjanu. Riječ je o  natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina odnosno privođenje namjeni u skladu s dokumentima prostornog uređenja.

 

Najskuplja je svakako parcela od 88 četvornih metara na Novoj Verudi, a riječ je o dvorištu, na katastarskoj čestici 4997/123, koja se nudi po početnoj cijeni od 18.300 eura, dakle za gotovo 208 eura po kvadratu. 

Nadalje, u Šijani se za početnih 17.060 eura nudi 180 kvadrata (k. č. 1206/7), što je 94,7 eura po kvadratu. Treća najskuplja ponuda nalazi se u Štinjanu i sastoji se od dviju katastarskih čestica (23/24 i 23/25) od 52 i 37 kvadrata, za koje se traži početnih 14.415 eura. 

Na Monvidalu se prodaje 52 kvadrata za 8.100 eura, dakle za 155,7 eura po kvadratu. Na Velom Vrhu nude se dvije parcele od 60 i 62 kvadrata po početnih 9.329, odnosno 7827 eura. 

U Štinjanu se još nude dvije parcele od 34 i 94 kvadrata za početnih 12.447 eura te još dvije (10 i 71 kvadrat) za 12.207 eura.

Potencijalni kupci moraju uplatiti jamčevinu od 10 posto, a javno nadmetanje održat će se u Komunalnoj palači 15. ožujka u 10 sati.

Na spomenitim je parcelama predviđena izgradnja telekomunikacijske, plinske i elektro mreže te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to prometnice, sustava odvodnje oborinskih i otpadnih voda, javne rasvjete te vodovodne i kanalizacijske mreže, stoji u natječaju. (M. Vermezović Ivanović)

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa