analiza zavoda za javno zdravstvo

Kvaliteta mora za kupanje kod hotela Monte Mulini - zadovoljavajuća

0
hotel Monte Mulini
hotel Monte Mulini

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 11. do 13. rujna 2023. godine proveo deveto ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21 ºC do 25,6 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 28 ºC.

 

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka, odnosno u 98,2 posto uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1 mjernoj točci (Marčana, Duga uvala, Punta kod sidra), odnosno u 0,5 posto uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke (Rovinj, Lone - Ispod hotela Monte Mulini; Bale, Kolone - Uvala Sv. Jakov i Poreč, Hotel Molindrio - ispod hotela), odnosno u 1,4 posto uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, priopćili su iz Istarske županije.

Prema odredbi članka 5. ove uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa