Zasjedalo Gradsko vijeće

Rebalansom umaškog proračuna omogućena gradnja nove škole

0

U Gradu Umagu održana je 12. sjednica Gradskog vijeća s 20 točaka dnevnog reda, od kojih je najznačajnija bila usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu, a koji sada iznosi gotovo 43,3 milijuna eura.

Tako su Izmjene i dopune Proračuna, najvažnijeg financijskog dokumenta koji određuje razvoj jednog grada, izglasane s 9 glasova „za“, dok su tijekom aktualnog sata vijećnici IDS-a te nezavisni Marino Paretić svojevoljno napustili sjednicu pritom ne iskoristivši mogućnost da glasaju za projekte od iznimne važnosti za sve Umažanke i Umažane.

Nastavak dogradnje Osnovne škole Marije i Line

Kroz kapitalne projekte koje sadrži proračun Grada Umaga za 2023. godinu, u fokusu interesa je razvoj grada usmjeren na održivi nastavak kontinuiranog podizanja kvalitete života umaške zajednice.

Tako je usvajanjem II. Rebalansa omogućena realizacija jednog od najvažnijih projekata za najmlađe, točnije izgradnja potpuno nove, suvremene Područne škole u Sv. Mariji na Krasu, koja će uvelike doprinijeti razvoju cijelog naselja. Nadalje, omogućen je nastavak projekta dogradnje OŠ Marije i Line te rekonstrukcije učionica i sanitarnih čvorova.

 

Izmjenama i dopunama Proračuna omogućena je provedba sanacije odlagališta komunalnog otpada u Donjem Picudu, kao i nastavak izgradnje odlagališta, reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala „Valdemat“, a koji predstavljaju dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, odnosno ključne projekte u očuvanju zdravlja, prirodne ravnoteže, ali i održivosti na području Umaga i okolnih naselja.

Od značajnijih projekata vrlo je važno spomenuti i da je Rebalansom omogućena izgradnja nove gradske tržnice, koja kreće nakon ljeta, a koja će promijeniti vizuru centra grada i podići kvalitetu života građana, pružajući bolje uvjete lokalnim proizvođačima proizvoda lokalnog i domaćeg podrijetla.

Usvojen zaključak o prodaji zemljišta u Zoni Ungarija

Valja napomenuti kako će u fokusu biti i projekti održavanja cesta, kako u gradu (rekonstrukcija Novigradske ulice, nastavak izgradnje ceste u Komuneli), tako i u naseljima (Fratrici), ali i nastavak izgradnje prometnica u gospodarskoj zoni Ungarija.

Većinom glasova usvojen je i Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Ungarija za Podravku d.d., čime je  nakon desetak godina napornog rada osigurana proizvodnja za umaške i istarske prerađivače rajčica, kao i za tvrtku Toma Palete d.o.o., a koja će se baviti proizvodnjom EU paleta, kao najveći proizvođač paleta u Republici Hrvatskoj.

Nakon predstavljanja prijedloga, Prihvaćena je namjera Grada Umaga da od Grada Vinkovaca i drugih deset jedinica lokalnih samouprava otkupi zapušteno odmaralište HVIDRA-e u Volpariji s namjerom da se isto u potpunosti rekonstruira i pretvori u stanove za deficitarna zanimanja u javnim službama (liječnici, profesori i sl.).

Razmatranjem prijedloga, usvojena je i posljednja točka dnevnog reda, odnosno Odluka o donošenju akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP, priopćeno je iz Grada Umaga.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa