Javna tribina o izmjenama UPU-a 'Lungo mare'

'Grad je taoc jednog investitora zbog pročistača na Valkanama'

0
Lidija Udovički
Lidija Udovički

Javna tribina o izmjenama UPU-a "Lungo mare" održana je 16. ožujka u Dnevnom boravku DC-a Rojc. Na tribini su sudjelovali Irena Burba iz Zelene Istre, Ivana Nataša Turković ispred Inicijative za Lungomare, Leonid Zuban kao predstavnik Društva arhitekata te gradonačelnik Pule Filip Zoričić i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Ingrid Bulian.

Tribina, koju je moderirao Aleksej Orel, započela je uvodnim izlaganjima panelista, a završila je pitanjima i komentarima iz publike. Tribina je okupila više od sto građana koji su prvi dio izlaganja popratili pljeskom, a u drugom djelu u kojem su predstavnici Grada Pule govorili o budućnosti tog područja počeli su otvoreno negodovati. U završnici, tijekom izravnog obraćanja s panelistima, već ogorčena publika iskoristila je priliku da pročelnicu i gradonačelnika vrate u prošlost i podsjete ih na sva otvorena pitanja koja u slučaju Lungomara nisu nikad zadovoljavajuće odgovorena – od problematične privatizacije, preko opstruiranja referenduma sve do odbijanja davanja na uvid lokacijske dozvole hotela.

 

Tribina je u prvom djelu izlaganja bila posvećena povijesnom presjeku kako borbi za zaštitu tog prostora od prenamjene koja traje već 23 godina, tako i samih dugogodišnjih planiranja i strategija koje su je oblikovale u sportsko-rekreacijsku zonu. Predstavnici Grada Pule govorili su o mogućoj budućnosti tog područja i o izradi novog plana koji bi zelene cjeline poput šume Valkane i Lungomare promatrao kao jedinstvenu zonu.

Irena Burba je dala detaljni presjek dugogodišnje borbe za očuvanje tog prostora te je iznijela brojne aktivnosti koje su tijekom 23 godine provodile razne udruge i inicijative. Uz pohvalni podatak da su se kroz taj period paralelno vodile bitke za više pulskih prostora Burba je zaključila da njihova borba neće stati.

- Imamo aktive građane i imamo se pravo boriti za javno i opće dobro, poručila je Burba.

Ivana-Nataša Turković je svoje izlaganje fokusirala na radu Inicijative za Lungomare čiji je ishod bio referendum o izmjenama prostornog plana te zone i istaknula važnost davanja mogućnosti građanima da odlučuju o prostornom planiranju grada kojeg žive. Upravo je dugoročno planiranje i suradnja što većeg broja ljudi u donošenju važnih odluka ono čemu bi demokracije trebale stremiti. Nadovezala se i na Prijedlog zakona o pomorskom dobru koji bi mogao biti katastrofalan za građane.

- Pitanje Lungomara je važno jer nam daje dobru sliku šireg stanja ovog društva i tjera nas da razmislimo što će biti ako se sada ne ujedinimo i angažiramo. Ako to ne učinimo mislim da nam se piše jako loše, kazala je Turković.

Saccorgiana bolja lokacija za gradnju turističkih objekta

Leonid Zuban je svoje izlaganje iskoristio da istakne važnost prostornog planiranja grada stavivši naglasak na višu kategoriju strategije koja bi to planiranje trebala voditi. Iako je neupitno da se grad mora mijenjati da zadovolji više zahtjeva – od društvenih do ekonomskih – mora se razmišljati strategijski i uzeti u obzir pozitivne povijesne prakse koje su dovele do toga da se neka područja moraju očuvati i staviti na raspolaganje svim građanima. Gradnja turističkih objekta moguća je i na područjima koje građani trenutno ne koriste u toj mjeri kao Lungomare, kazao je Zuban i kao primjer spomenuo Saccorgianu.

- Strategije radimo da se stvari ne bi događale stihijski. Ako strategija prepoznaje potrebu za određenim prostorima koji onda doprinose eksploataciji grada – onoj društvenoj od strane građana te one od strane turista – postojeće zone koje već imamo ne bi smjeli umanjivati, jer znamo koliko je teško doći do sličnih zona ex novo, zaključio je Zuban.

Filip Zoričić je svoje izlaganje započeo s premisom da je Grad uvijek spreman na razgovor te se osvrnuo na lokacije na kojima su po sadašnjem planu predviđeni plažni objekti što bi trebalo promijeniti. Govorio je i o Gortanovoj uvali gdje je potrebno izgraditi novi javni plažni objekt na račun Grada koji će kasnije biti dan u najam.

- Taj objekt bi trebao biti gradski, javni, sa sanitarijama, tuševima i svlačionicama. Pored će biti predviđeno i dječje igralište. Koridor rekreativaca koji trče i šetaju kroz šumu mora ostati netaknut, što znači povezati obje strane šume, koji je danas prekinut s neuređenim parkiralištem, kazao je Zoričić dodavši da je vjerojatna mogućnost proširenja obuhvata na područja oko samog Lungomare i predao riječ pročelnici Bulian da to pojasni.

- Razmišljamo da izradimo novi plan i da u njega uključimo i preostale zelene cjeline. Šuma Valkane i cijelo područje oko nje je kroz GUP definirano kao zelena cjelina od lokalnog značaja i Grad smatra  da ima smisla to promatrati kao jedinstvenu zonu i odrediti sve mjere koje su potrebne za zaštitu. Neke od aktivnosti smo već pokrenuli u tom smislu, kao što su planovi za izradu „stručne podloge“ koja bi evidentirala stanje, specificirala zeleni fond i procijenila postoji li osnova za proglašenje šume iznad Lungomare park šumom, kazala je Bulian.

Pročistač na Valkanama

Nakon izlaganja Orel je gradonačelnika podsjetio da je izjavio kako ne vidi ništa sporno u privatizaciji područja Lungomare, a budući da su na temelju prijava Inicijativa izvidi DORH-a u tijeku, upitao ga je je li voljan surađivati s njima i omogućiti im da prikupe sve one dokumente koji su im za to potrebni. Zoričić je na to pitanje odgovorio pozitivno, dodajući da nije sudjelovao u privatizaciji niti na donošenju prostornih planova za te zone.

Orel je potom načeo novu temu koja se tiče pročistača na Valkanama i koji je potencijalno jedan od najvećih problema koji očekuje ovaj grad.

- Ono na što smo naišli tijekom istraživanja je ugovor o pravu gradnje koji je sklopljen između Istra Cementa i Herculanee i to 8. lipnja 2005. godine nakon što su radovi već izvršeni. Ugovor je sklopljen na deset godina, no ako grad nakon tog perioda ne odluči o preseljenju objekta na drugu lokaciju on se produžuje na još deset godina. Ovaj ugovor za Grad Pulu ističe 8. lipnja 2025. godine nakon čega Istra Cement, tj. pravni sljednik tvrtka Hotel Valkane, može odlučiti što god želi sa svojim zemljištem. Ovo je katastrofalno za naš grad i može dovesti do njegovog bankrota. Stoga se neću libiti reći da je grad taoc jednog investitora upravo zbog ovog pročistača, kazao je Orel.ž

Na Orelovo pitanja kada je u planu treća izmjena UPU-a, gradonačelnik je odgovorio da će se ona dogoditi tijekom ove godine.

Uslijedila su potom pitanja i komentari iz publike upućeni ponajviše predstavnicima grada koji na njih uglavnom nisu imali odgovore. U tom vakuumu krenuli su komentari građana koji su se ticali manjka uvažavanja njihovih građana, opstruiranja referenduma, pogodovanja investitoru i sljepila vladajućih naspram sve više i više indicija da privatizacija nije bila zakonski ispravna. Komentari su se ubrzo pretvorili u optužbe na što je moderator Orel pokušao primiriti strasti dodavši da je razlog toj žustrini to što se ovakve tribine ne dešavaju često.

Pitanja Lidije Udovički

Među najžustrijima u publici bila je pravnica i vijećnica iz Fažane, Lidija Udovički čije je prvo pitanje bez odgovora bilo kada se investitor upisao u zemljište na Lungomareu? Smetalo ju je i što građani do dan danas nemaju pristup dokumentaciji i mišljenjima pravnog tima na osnovu kojih je gradonačelnik zaključio da u privatizaciji zemljišta na Lungomareu nije bilo ničeg spornog.

Što se uskraćivanja prava vijećnice Dušice Radojčić te slijedom toga i svih građana na blagovremeni uvid u postupku izdavanja lokacijske dozvole, Udovički je pročelnici i gradonačelniku predala dokumente predmeta 'Šeks protiv Hrvatske“ dodavši da će iz njega naučiti svu važeću sudsku praksu EU i Ustavnog suda na tu temu. Gradonačelnik je obećao da će te dokumente proučiti, no ostavio ih je za sobom pa je njegovo obećanje ostalo na stolu, priopćeno je iz Inicijative za Lungomare.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa