U pripremi projekt biciklističko-pješačke staze Kukci-Nova Vas

0
Foto: arhiva
Foto: arhiva

Kako bi se povećala sigurnost biciklista i pješaka, ali i svih sudionika u prometu, Grad Poreč, Upravni odjel za komunalni sustav, krenuo je u izradu projekta izgradnje biciklističko-pješačke staze od naselja Kukci do naselja Nova Vas. U sklopu projekta izrađena je projektna dokumentacija, te ishođena lokacijska dozvola.

Staza je planirana u dužini od oko 2.000 metara, uz županijsku cestu ŽC 5042, kao nastavak staze koja od Poreča vodi do Kukci.

 Profil će činiti zaštitni zeleni pojas uz kolnik, te zajednička biciklističko-pješačka asfaltirana površina, sve ukupne širine 4,50 metara. U koridoru staze položit će se kabelska kanalizacija za javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Svaki prijelaz s nogostupa na razinu kolnika bit će osiguran prijelaznom rampom za sigurniju pristupačnost pješacima i biciklistima. Osim toga, područje zahvata opremit će se prometnim znakovima i signalizacijom, brojačem korisnika, senzorom kvalitete zraka, pametnim klupama i koševima, kamerama te autobusnom čekaonicom, a sva će se postavljena oprema napajati sunčevom energijom. Kao zaštita od visokih ljetnih temperatura uz stazu će se posaditi drveće, a zone odmora obogatit će mediteransko bilje i grmlje kako bi se dodatno potaknula bioraznolikost staništa.

Cijeli je projekt, nastao na temelju potreba i prijedloga mještana i predstavnika mjesnog odbora Nova Vas, a osim što će kretanje ovim putem učiniti sigurnijim za pješake i bicikliste, pridonijet će i samoj protočnosti kolnog prometa, rasterećenju prometa tijekom turističke sezone, povezivanju naselja, te poticanju i omogućavanju zdravog i održivog životnog stila.

Projekt sada u fazi ishođenja građevinske dozvole, a isti će se prijaviti na natječaj za financiranje sredstvima europskih fondova, odnosno na poziv Ministarstva turizma i sporta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture  generirat će višu dodanu vrijednost za udaljenija gradska naselja i tako povećati atraktivnost  cjelokupne destinacije. Ovim se projektom nastavlja širenje mreže pješačko-biciklističke komunikacije, centra grada s prigradskim naseljima po mjesnim odborima, na čemu će se nastaviti raditi i dalje.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa