NL Filipa Zoričića, Možemo i SDP-a:

'Kako se pogodovalo vlasnicima zemljišta iznad Marine Veruda'

0

„Jedan od vrlo štetnih oblika političke korupcije u našem gradu bio je vezan uz prostorno planiranje i razne malverzacije sa zemljištima. Predstavnici gradske vlasti omogućavali su ostvarenje interesa pojedinaca, nauštrb javnog interesa,  putem utjecaja na izmjene prostornih planova i odlukama usvojenima na Gradskom vijeću. Tako su se pravila kreirala prema potrebama pojedinaca i njihovih privatnih interesa. Time se korupcija ozakonjivala.  Posljedice - neprimjerenu gradnju i devastaciju obalnog područja vidimo u našem gradu na svakom koraku“, stoji u zajedničkom priopćenju Nezavisne liste Filipa Zoričića, Platforme Možemo Pula i SDP-a Pula u kojem su naveli da se kao nova gradska vlast „moraju nositi s posljedicama koruptivnog ponašanja prethodne gradske vlasti“.

O čemu se radi?

Kako su naveli u priopćenju, slijedom mnogobrojnih upita građana, zašto se usred zelene zone, na lokaciji iznad Marine Verude, odjednom gradi stambeno naselje, provjerili su kako je do toga došlo i odlučili obavijestiti javnost.

Radi se o katastarskim česticama 4739/1 površine 5000 m2 i 4739/10 površine 4724 m2.

„U Generalnom urbanističkom planu Grada Pule iz 2008. godine („Službene novine“ Grada Pule br. 5a/08) namjena predmetne lokacije je bila Zaštitna zelena površina (Z).

Godine 2012. tadašnji potpredsjednik Gradskog vijeća Ardemio Zimolo uputio je Gradskom vijeću amandman u kojem predlaže „doradu planskog rješenja uz lokaciju hotela u Marini Veruda na način da se planira nova zona mješovite namjene (M) u cilju stvaranja planskih pretpostavki za realizaciju pratećih sadržaja.“ (prilog 1 – Amandman).  Možda to i ne bi bilo neobično da se radi o gradskom ili državnom zemljištu, ali obje parcele su bile u privatnom vlasništvu pet osoba: Rosanda Sergio, Goršić Elfi, Kapuralin Vladimir, Rosanda Nives i Grujić Tea“, stoji u priopćenju pulske vladajuće trojke.

Gradsko vijeće je usvojilo amandman i po zakonskoj proceduri 2014. godine je izmijenjen GUP te je na predmetnoj lokaciji planirana Mješovita stambeno-poslovna, javna i društvena namjena (M)

„Tu pogodovanju i razbacivanju  javnim novcem nažalost nije kraj. Obzirom da ta lokacija nije imala pristupnu prometnicu, koja je uvjet da se parcela smatra građevinskom, 2018. godine tadašnji pročelnik odjela za prostorno planiranje Giordano Škuflić naručuje izradu Građevinskog projekta prometnice u dvije faze. Grad Pula projekte je platio oko 190.500,00 kn + PDV i 16. srpnja 2019. godine Škuflić izdaje građevinsku dozvolu za cestu. (prilog Građevinska dozvola faza I i II).

Uvidom u projekte svakome je jasno da ta cesta vodi isključivo do predmetnih privatnih parcela, da Grad Pula nije imao nikakvog interesa planirati i financirati te projekte, kao i da neće biti ništa od „realizacije raznih dodatnih sadržaja uz lokaciju hotela u cilju unapređenja ponude“ što je bilo obrazloženje za spornu prenamjenu. (prilog - grafički prikaz prometnice I i II)

Jedini koji su profitirali su vlasnici zemljišta, kojem je tako vrijednost sa 10 EUR/m2 skočila na minimalno 300 EUR/m2, što za 10.000m2 iznosi vrtoglavih 3 milijuna eura. I tako su vlasnici, u naizgled zakonskoj proceduri, a uz pomoć Zimola, Gradskog vijeća i Škuflića unaprijedili svoje džepove za nekoliko milijuna eura.

Već mjesec dana nakon dobivanja dozvole za cestu vlasnici su prodali prvu parcelu tvrtki Tehnomont d.d., a početkom 2021.g i drugu parcelu tvrtki Promel d.o.o.“, stoji u priopćenju Nezavisne liste Filipa Zoričića, Možemo! Pula i pulskog SDP-a.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KONOBAR / KONOBARICA

Do: 23.08.2021.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

VODITELJ/ICA PRODAJE I DIZAJNA

Do: 31.08.2021.

NOVA VAS, ISTARSKA ŽUPANIJA

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR U DOMU ZA STARIJE

Do: 13.09.2021.

UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA