pulski sdp:

'Nezaposlenost i besperspektivnost najveći problem građana Pule'

0
S konferencije pulskog SDP-a
S konferencije pulskog SDP-a

Na press konferenciji u Puli 17. listopada, održanoj povodom poslanih prijedloga Gradske organizacije SDP Pule za financiranje iz proračuna Grada Pule za 2020. godinu javnosti i predstavnicima medija obratili su se vijećnici SDP-a u Gradskom vijeću Grada Pule: Sanja Radolović, predsjednica Kluba vijećnika i predsjednica GO SDP Pula, Igor Belas, vijećnik i potpredsjednik GO SDP Pule, Siniša Gordić, vijećnik i tajnik GO SDP Pule i Alka Starac, vijećnica i članica gradskog odbora SDP Pule.

U uvodnom dijelu vijećnici SDP-a su istaknuli kako je nezaposlenost, a posebno s njom povezana besperspektivnost, najveći problem grada Pule i njegovih građana. U usporedbi s njima, svi drugi problemi koji nas danas muče padaju u drugi plan. Gospodarski oporavak i ponovno zapošljavanje ljudi koji su zbog krize izgubili radno mjesto mora biti naš prioritet! Borba protiv nezaposlenosti može se provoditi samo otvaranjem novih radnih mjesta, ali ne nekih fiktivnih radnih mjesta u gradskoj upravi ili fiktivnog zapošljavanja desetke mladih ljudi u administraciji, već kroz konkretnu pomoć gospodarskom sektoru da unutar sebe, povećanjem ili modernizacijom proizvodnje, stvori nova radna mjesta koje osigurava rast dodane vrijednosti, nova i dobro plaćena radna mjesta za sve građane Pule. 

Igor Belas pritom je istaknuo kako je SDP Pule predložio konkretne mjere za poticanje razvoja gospodarstva. Predlažemo pokretanje poticajnih mjera, kojima će se malim poduzetnicima omogućiti nastavak i širenje proizvodnje kroz plasiranje 50 milijuna kuna kreditnih plasmana osiguranih od strane Grada i županije uz subvenciju kamate kojim će se financirati širi spektar djelatnosti s posebnim naglaskom na proizvodne djelatnosti. Predlažemo da se u sve četiri zone smanji komunalna naknada za deset posto za sve tvrtke koje se bave proizvodnjom. Također, u toj odluci bi trebale biti obuhvaćene i trgovine, jer njima nije ništa lakše. Uz prethodno predlažemo smanjenje komunalnog doprinosa za investitore i građane i uvođenje određenih pogodnosti u otplati istog. Zatim, budući da je gradska Industrijska zona s vremenom postala trgovačka, uz prisustvo industrije samo u tragovima, da se o zoni Tison puno priča, ali da se na njoj malo radi, da poduzetnička zona u Valmarinu nije zaživjela, predlažemo da se sa susjednim općinama i Gradom Vodnjanom dogovori osnivanje središnje poduzetničke zone za južnu Istru, koja će omogućiti prijeko potrebno širenje gospodarstva. Naposljetku, dodaje Belas, s obzirom da je javnost obmanjivana kad je povećan prirez u gradu Puli uz najave da će gradski proračun izgubiti 27 milijuna kuna poreznih prihoda, a da je iz izvješća o ostvarenju proračuna vidljivo da su porezni prihodi veći, predlažemo vraćanje prireza sa 12% na 7,5%! Velikom dijelu naših građana to znači 100 kn više na plaći!

Uređenje zelenih površina

Alka Starac, osvrnula se na povijesno i kulturno nasljeđe Pule te uređenje zelenih površina. Ono što Pulu izdiže u moru drugih europskih gradova iste veličine svakako je naše povijesno i kulturno naslijeđe i to ne samo ono materijalno (kao što su Arena, Augustov hram ili tvrđave u okolici Pule) već i ono nematerijalno, koje se ogleda u radu umjetnika koji su obilježili povijest našeg grada.  Stoga predlažemo da se pristupi obnovi i valorizaciji starogradske jezgre Pule – iako takav projekt zahtijeva znatne pripremne radnje uz suradnju Ministarstva kulture, konzervatora, Arheološkog muzeja Istre te posebno naših građana, osnovne su smjernice poznate: izrada strategije i akcijski plan s konkretnim mjerama za revitalizaciju starogradske jezgre, revitalizacija i popločenje Kandlerove ulice, obnova pulskih derutnih fasada – proširenje sadašnjeg programa Dolcevita u smislu povećanja sufinanciranja obnove fasada i mogućnost prijave nekretnine za obnovu fasade u apsolutno svakom mjesnom odboru Grada Pule ne samo u širem centru grada, rekla je Starac.

Do danas je postalo očito da se garažna kuća u Kandlerovoj nikada neće realizirati: financijska ulaganja su prevelika, a interes za to je premali pa stoga u suradnji s građanima treba pronaći novu namjenu tom prostoru – naš prijedlog je osnutak i izgradnja Nacionalnog muzeja antičke kulture Hrvatske, koji bi na jednom mjestu prikazao cjelokupno bogatstvo antičkih spomenika na području Pule, Istre i Hrvatske te predlažemo osiguranje sredstava u Proračunu za pripremnu dokumentaciju i pokretanje projekta. Dio povijesne baštine predstavljaju i gradska kupališta Stoja i Valkane, stoga predlažemo njihovo uređenje. Građanima se već godinama obećava uređenje gradskih kupališta, ali od neslavnog pokušaja obnove Valkana drugo se ništa nije pomaknulo s mrtve točke. Također, predlažemo i uređenje stepeništa Mornaričke crkve kao još jednog značajnog objekta na području MO Sv. Polikarp-Sisplac, zaključila je Starac.

Rak rana, najveća boljka komunalnog sustava i sustava upravljanja imovinom u gradu Puli već su godinama isti: ne postoji plan investiranja u komunalnu infrastrukturu, ne postoji strategija upravljanja gradskom imovinom, istaknuo je Siniša Gordić. Stoga, predlažemo da se izradi dugoročni plan upravljanja, održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture Grada Pule te da se u Proračunu osiguraju sredstva od 200.000 kn za navedeno. Jedino izrada takvih strateških dokumenata spriječiti će da se iste ulice prekopavaju dva ili tri puta uzastopce, da se istovremeno izvode radovi na različitim mjestima koji dovode do prometnog kolapsa u gradu, a da se pri tome prodaje gradska imovina (zemljište ili zgrade) za koju se kasnije utvrdi da je bila potrebna za izgradnju prometnica ili za obavljanje djelatnosti neke udruge ili organizacije.

U sferi izgradnje komunalne infrastrukture predlažemo: nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava posebice u prigradskim naseljima (Busoler, Valdebek, Šikići, Škatari), rekonstrukcija vodovodne mreže sa ciljem osiguranja redovne opskrbe vodom i smanjivanja gubitaka u mreži budući da Vodovod Buzet ima znatno manje gubitke od našeg pulskog, rekonstrukciju ulice 43. Istarske divizije, rekonstrukcija ulice sv. Felicite s korekcijom izlaza na medulinsku cestu, rekonstrukcija ulice Marsovo polje,  izgradnja nove poveznice između Verude i centra grada, nastavak rekonstrukcije zaobilaznice, projekt uređenja pulske rive (koja trenutačno spada u jednu od najgore uređenih riva na hrvatskoj obali), sanacija pulskog lukobrana, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, s naglaskom na ekološku javnu rasvjetu i na uređenje javne rasvjete u centru grada (Kandlerova i usponi), kao i izgradnja svjetlovodne infrastrukture u centru. Predlažemo i sudjelovanje Grada zajedno sa županijom, Vladom RH i Lučkom upravom Pula u nastavak izgradnje obalnog zida  uz Riječki gat.

Za veće ovlasti mjesnih odbora

Po pitanju funkcioniranja mjesne samouprave Gordić je rekao kako SDP Pule veća ovlaštenja vijećima mjesnih odbora i povećanje izdvajanja za planove malih komunalnih akcija (minimalno 200.000 kn po mjesnom odboru) kako bi se brže i efikasnije rješavali problemi u gradskim četvrtima.  Zaključno, Gordić je istaknuo potrebu realizacije projekta koji se godinama provlači kroz gradski proračun, a ne miče se s „mrtve“ točke – gradnja azila za životinje.

Vezano za područje rješavanja problematike u prometu Sanja Radolović je istaknula kako će se oko malo čega građanke i građani Pule tako lako složiti, kao oko činjenice da promet u gradu danas ne funkcionira kako bi trebao. Nesnosne gužve u prometu, nedostatak parkirnih mjesta, cijena javnog prijevoza samo su dio faktora koji doprinose činjenici da se s gradskim prometom nešto hitno mora poduzeti. Izgradnja jedne garažne kuće van grada treba biti prioritet paralelno s financiranjem projekta uvođenja električnog tramvaja reaktiviranjem napuštenih željezničkih kolosijeka u gradu koji su razradili Livio Nefat i Ivan Skol. Prema poslovnom planu kojeg su izradili, prva faza investicije vrijedna je oko pet milijuna kuna, a mogla bi se isplatiti u roku od tri godine. Za zamjenu sustava semafora u gradu Puli  moraju se osigurati sredstva u narednom proračunu -  osim što ovaj dotrajali sustav semafora estetski ružno izgleda, pokazalo se u posljednjih godinu dana da je situacija toliko izmakla kontroli da je niz prometnih nesreća u gradu prouzrokovano upravo zbog nefunkcioniranja sustava semafora.

Radolović je predstavila i prijedloge SDP-a Pule za povećanje ulaganja u odgoj i obrazovanje. Predlažemo da se za sljedeću školsku godinu planiraju sredstva u proračunu  u visini od 1.633.000,00 kn (4.600 X 355,00 kn) za kupnju radnih bilježnica pulskim osnovnoškolcima, omogućavanje povlaštene učeničke / studentske vozne karte kroz cijelu godinu te besplatan topli obrok za sve osnovnoškolce, naglasila je Radolović. Na području obrazovanja predlažemo da se osigura da sve osnovne škole na području Pule mogu raditi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Stoga predlažemo dogradnju OŠ Kaštanjer, planiranje izgradnje nove OŠ na području MO Gregovica koji nema OŠ te obnovu „stare“ zgrade osnovne glazbene škole Ivana Matetića - Ronjgova  u Smareglinoj ulici. Dodatno kako osnovnoškolci ne bi morali tegliti teške školske torbe predlažemo financiranje i ugradnju školskih ormarića u svim osnovnim školama za sve razrede. Izuzev problematike osnovnoškolskog obrazovanja, Radolović je istaknula kako je u području predškolskog odgoja potrebno hitno vraćanje cijena vrtića na „staro“ koje je Gradonačelnik odlučio poskupiti u „paketu“  s nepotrebnim povećanjem prireza na maksimalnih 12% i ukidanjem subvencije prijevoza osnovnoškolcima.

Skuplja participacija za vrtiće

"Tom je Odlukom poskupjela participacija za vrtiće s 650 na 700 kn. Na području odgoja posebno naglašavamo prioritet izgradnje novih dječjih vrtića na području Sisplaca i Valdebeka, te sufinanciranje posebnih programa brige za djecu u popodnevnim satima, jer radni dan sve većeg broja roditelja ne završava u 16 sati. Posebno naglašavamo važnost izgradnje dječjeg vrtića MO Sv. Polikarp Sisplac čija se realizacija od strane gradskih vlasti već godinama obećava građanima. Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac najveći je u cijeloj Istri, ima čak 8.700 stanovnika, s cca 250 djece od druge do sedme godine. Unatoč tome vrtićkih mjesta na tom području ima izuzetno malo (cca 7 puta manje mjesta nego li je djece). Stoga roditelji djecu moraju voditi u vrtiće u druge mjesne odbore, a na taj način ona zauzimaju mjesta djeci iz tih odbora.

Po pitanju podizanja socijalnog standarda građana grada Pule predlažemo da se maksimalno otklanjanju sve fizičke barijere za osobe s invaliditetom, a shodno tome da se osigura i 1 milijun kuna u proračunu Grada Pule za sufinanciranje pilot projekta/ugradnje liftova u višekatnice na području Pule, budući da je svaka treća zgrada u prosjeku u Puli bez lifta što znatno otežava kvalitetu života osobama starije životne dobi i obiteljima s malom djecom. Ukoliko se pokaže veliki interes građana moguće je rebalansom povećati iznos sredstava za sufinanciranje ugradnje liftova u višekatnice.

Zaključno, nadamo se da će pulska Gradska vlast uvažiti naše prijedloge, jer smatramo krajnje nepoštenim da stanovnici Pule financijski ispaštaju svake godine s novim povećanjima cijena. Pojedini infrastrukturni projekti prebacuju se već iz godine u godinu iz proračuna u proračun, a neke se niti ne uvrštava u proračun. S druge strane, povećanje prireza, povećanje cijena vrtića, najveći komunalni doprinos i komunalna naknada u Istri, smanjivanje socijalnih prava i učeničkih prava, povećanje cijena vode, odvodnje, odvoza smeća itd., a da pritom Grad ima nenaplaćena potraživanja viša od 90 milijuna kuna, smatramo izrazitom štetnim po životni standard stanovnika i daljnji razvoj grada.", rekla je Radolović.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

MONTAŽER/KA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE

Do: 27.09.2020.

PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

ELEKTRIČAR/KA

Do: 30.09.2020.

PLOMIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

Do: 30.09.2020.

PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/KONOBARICA U RESTORANU

Do: 30.09.2020.

CEROVLJE, ISTARSKA ŽUPANIJA