Zašto rekonstrukcija bloka 1?

Drugi blok TE Plomin nije dovoljan za opskrbu strujom u Istri

0
TE Plomin
TE Plomin

Od 9. travnja do 9. svibnja 2018. traje javna rasprava o izmjeni uvjeta okolišne dozvole za TE Plomin 1. O čemu je točno riječ, pitaju se mnogi građani, pa smo odgovore na na to i slična pitanja zatražili od HEP-a.

„Ishođenje novog Rješenja o okolišnoj dozvoli nužan je preduvjet za donošenje odluke o ulaganju u rekonstrukciju i modernizaciju TE Plomin 1. Elektrana može nastaviti s radom tek nakon rekonstrukcije i postizanja propisanih graničnih vrijednosti emisija te ostalih mjera zaštite okoliša koje će propisati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u novom Rješenju.

Ministarstvo postupak ishođenja novog Rješenja o okolišnoj dozvoli vodi uzimajući u obzir da je za TE Plomin 1 već bilo ishođeno Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša koje je prestalo važiti 1. siječnja 2018. Po završetku postupka bit će izdano novo Rješenje o okolišnoj dozvoli“, odgovoreno nam je iz Sektor za korporativne komunikacije HEP-a.

* Kad bi mogla započeti rekonstrukcija TE Plomin 1 i koliko će trajati?

- Ishođenje Rješenja o okolišnoj dozvoli neće značiti da je donesena odluka o ulaganju u rekonstrukciju i modernizaciju TE Plomin 1. Odluka će ovisiti o rezultatima analize izvedivosti, odnosno isplativosti zahvata. Po ishođenju novog Rješenja i pozitivnom ishodu studije izvedivosti, pokrenut će se postupak nabave s ciljem sklapanja ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji TE Plomina 1. Za rekonstrukciju postrojenja i usklađivanje sa zahtjevima zaštite okoliša potrebno je oko dvije godine od potpisivanja ugovora.

* Koliko će koštati rekonstrukcija TE Plomin1?

- Iznos ulaganja u rekonstrukciju i modernizaciju TE Plomin 1 znat će se po ishođenju Rješenja te nakon završetka studije izvedivosti kojom će se utvrditi opseg potrebnih zahvata i aktivnosti te ostali parametri koji će utjecati na iznos investicije.

* Koje će biti tehničke karakteristike rekonstruirane TE Plomin 1?

- Rekonstrukcijom će porasti učinkovitost elektrane za približno 3 posto te će se povećati snaga elektrane za oko 10 posto što se postiže ugradnjom modernije i učinkovitije turbine i generatora čime će se povećati efikasnost, odnosno snaga za isti utrošak topline. Također će biti izgrađeno postrojenje za smanjenje emisija oksida dušika (DeNOx) i postrojenje za odsumporavanje dimnih plinova kompatibilno postojećim postrojenjima na TE Plomin 2 tako da je moguće zajedničko korištenje dijela postrojenja. Rekonstrukcijom se predviđa i nadogradnja elektrofiltera za smanjenje emisije čestica PM2,5. Također, potrebno je izvesti obnovu dijelova pogona neophodnih za sigurnost zaposlenika i nesmetano odvijanje radnog procesa.

* Nije li nastavak rada TE Plomin na ugljen u suprotnosti s polazištima nove energetske strategije i niskougljične strategije RH?

- Modernizirani prvi blok TE Plomin 1 bi u razdoblju tranzicije prema niskougljičnoj proizvodnji energije dok se ne komercijalizira skladištenje energije iz obnovljivih izvora energije, omogućio nastavak vlastite domaće proizvodnje bazne energije, a ujedno i prihvat novih elektrana na obnovljive izvore u sustavu. U tom smislu, uvjereni smo da rekonstruirani i modernizirani TE Plomin 1 ima svoje mjesto i opravdanje u novoj energetskoj strategiji RH.

* Hoće li nastavak rada TE Plomin 1 doprinijeti klimatskim promjenama?

- Činjenica je da Hrvatska ima emisiju CO2 po stanovniku za oko 30 posto nižu od prosjeka Europske unije. Sektor za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj ima značajno manje emisije stakleničkih plinova od prosjeka EU. Proizvodnja električne i toplinske energije, ovisno o režimu rada termoenergetskih postrojenja, odgovorna je za 13 do 16 posto ukupnih godišnjih emisija CO2 u Hrvatskoj. Udjel TE Plomin 1 u globalnim emisijama CO2 bio je i bit će, može se reći beznačajan, brojčano iskazano tek oko 0,002 posto.

* Zašto je nastavak rada TE Plomin 1 važan za HEP-u i elektroenergetski sustav?

- Produženje rada TE Plomin 1 uklapa se u strategiju razvoja HEP-a do 2030. godine u kojoj je jasno postavljen cilj postupnog prelaska na proizvodnju električne energije s niskom emisijom CO2. HEP će stoga u razvoju proizvodnog portfelja prednost dati hidroelektranama i ostalim obnovljivim izvorima, s ciljem podizanja udjela vlastitih obnovljivih izvora za 50 posto. Pritom je za HEP jednako važno da zadržavanjem i razvojem održivog i fleksibilnog energetskog portfelja osigura dugoročnu poslovnu stabilnost i konkurentnost na domaćem i regionalnom tržištu. Za to je bitno zadržati raznovrsne izvore električne energije koji se mogu uključivati u proizvodnju ovisno o stanju i cijenama energenata na tržištu.

TE Plomin 1 bit će stabilan i pouzdan izvor bazne energije, raspoloživ za proizvodnju 15 do 20 godina. Za oko 900.000 MWh bazne energije godišnje smanjit će se uvoz električne energije u Hrvatsku, a modernizirani prvi blok u Plominu doprinijet će stabilnosti hrvatskog elektroenergetskog sustava, naročito na području Istre gdje se bilježi stalan porast potrošnje električne energije, što je posebno izraženo tijekom turističke sezone.

* Nije li Istri dovoljan drugi blok TE Plomin?    

- Očekivana buduća godišnja proizvodnja TE Plomina 2 bit će oko 1.500 GWh, što je, istina, više od potrošnje električne energije u Istri. Međutim, vršno opterećenje sustava tijekom ljeta dosegne više od 260 MW, što je više od instalirane snage Plomina 2. Zbog razvoja turizma, ali i ostalih gospodarskih grana, potrošnja električne energije u Istri posljednjih nekoliko godina raste znatno brže od prosjeka Hrvatske, a takav se trend očekuje i ubuduće.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa