pokreće se projekt

Objavljena lista prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a u Pazinu

0
Foto Saša Miljević/Pixsell
Foto Saša Miljević/Pixsell

Grad Pazin objavio je danas Konačnu listu reda prvenstva za kupnju POS stanova koja je dostupna na portalu Grada Pazina na na adresi te na Oglasnoj ploči Grada Pazina.

Lista je utvrđena Odlukom o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS za Grad Pazin, koju je donijela gradonačelnica Suzana Jašić nakon donošenja odluka po prigovorima, a na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje nakon održane sjednice Povjerenstva 8. veljače 2024. godine. Konačna lista reda prvenstva dostaviti će se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na daljnji postupak.

 

Prema dinamici realizacije Programa POS-a, daljnji postupak najprije uključuje sklapanje predugovora o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi načelna spremnost APN-a i Grada u pristupanju Programu POS-a, i sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva gradskog zemljišta na kojem će se izgraditi građevina POS-a. Nakon toga ide provedba javnih nadmetanja za projektiranje, odabir izvođača i nadzora te sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama na temelju Odluke Grada o visini naknade za zemljište te opremanje zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom. Zadnja faza uključuje izgradnju građevine, prezentaciju stambenog objekta s katalogom stanova i odabir istih, ishođenje uporabne dozvole, sklapanje Ugovora o kupoprodaji i podjelu ključeva.

Podsjetimo, POS-ovi stanovi planiraju se graditi u Zagrebačkoj ulici – Novo Naselje, kod skretanja za Foškiće. Na spomenutoj lokaciji graditi će se do deset stanova, ovisno o projektu, zapravo, o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stana, koja je zapravo pokazatelj stvarnog interesa za pokretanje Programa POS-a, i u skladu s time, koje su površine stanova idealne za kupce.

Zbog velikog interesa za POS-ove stanove Grad Pazin već je u pripremi novih lokacija za društvenu poticajnu stanogradnju, a što će se definirati i izmjenama Prostornog plana koje su upravo započele. (IHR)

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa