možemo žestoko napao projekt garaže

'Faraoni iz Pula parkinga i Zoričićev čovjek od povjerenja'

0
Čestice na kojima je predviđena garaža
Čestice na kojima je predviđena garaža

Iz pulskog Možemo izražavaju nezadovoljstvo projektom garažne kuće Pula parkinga. 

Ističu da su na posljednjoj sjednici pulskog Gradskog vijeća, održanoj 11. listopada 2023., postavili pitanja odsutnom direktoru te tvrtke Branislavu Bojaniću o studiji izvodljivosti za garažnu kuću, razmatranju alternativnih lokacija garaže i zbog čega nije proveden arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje garaže.

"Pitali smo kome je dao da napravi idejno rješenje koje je prezentirano javnosti, je li bilo javnog postupka nabave, koliko je koštala njegova izrada i na temelju čega je dao ulazne parametre za idejno rješenje", pišu danas možemovci u novom priopćenju.

 

Dodaju da su odgovore primili gotovo mjesec dana kasnije, a njihov sadržaj je, tvrde, "slika i prilika" načina upravljanja Gradom.

Evo objašnjenja:

"Tako smo od Bojanića doznali da je idejno rješenje za garažnu kuću naručeno izravno od odabranog projektanta, tvrtke COIN, ali nema odgovora na pitanje koja je cijena tog idejnog rješenja. Naravno, nabava te usluge nije objavljena u Planu nabave za 2023. 

Na pitanje o izradi detaljne studije izvodljivosti koja će u obzir uzeti sve prometne, ekološke, gospodarske, društvene i ostale parametre, prema uputama Fakulteta prometnih znanosti, odgovor je bio jednako "zabavan" kao i drugi dijelovi odgovora: “Detaljna studija izvodljivosti nije posebno rađena, ali su svi elementi koje bi ona analizirala, detaljno analizirani sa stručnim tijelima Grada Pule prije izrade idejnog rješenja’’.

Na pitanje zbog čega nije proveden arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje garaže, Bojanić odgovara da je to "radi namjene građevine–garažne kuće i njenog koncepta kao 'otvorene garažne kuće' u kojoj je jednostavnije i financijski povoljnije udovoljiti svim uvjetima kojima garažna kuća mora udovoljiti, prvenstveno iz oblasti zaštite od požara te lokacije na kojoj bi se nalazila"’", pišu iz pulskog Možemo.

Nadalje dodaju da je "lakoća kojom svestrani one-man-band direktor Pula parkinga u svoj arsenal kompetencija dodaje krajobraznu arhitekturu, urbanizam i druge struke naprosto zapanjujuća".

"Suvišno je i reći da je cilj arhitektonsko-urbanističkog natječaja omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga. Za robusne građevine kao što su garaže, osim ekonomičnosti investicije, da se racionalno koriste resursi (zemljište i financijska sredstva), važna je i estetika. U doticaju s budućim parkom Pragrande, bilo bi važno da odabrani projekt respektira prirodu i vizure prema parku. Smatramo da garaža, jednako kao i bilo koja druga javna gradska građevina, zaslužuje stručnu valorizaciju prostora i mogućnost odabira najboljeg rada", ističu iz Možemo i dodaju:

"Suprotno Bojanićevim tvrdnjama, dana 2. 10. 2023. na elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je postupak nabave za uslugu izrade tehničke dokumentacije - izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne garaže na Marsovom polju. Rok za dostavu ponuda bio je 9. 11. 2023. Prispjelo je 11 ponuda. Odabir najpovoljnijeg ponuđača nije još izvršen. Javila se i tvrtka COIN, no njena ponuda nije najniža. 

Zanimljivo je da u istom stoji da posao obuhvaća "Izradu Idejnog rješenja, nakon izvršenih pripremnih/istražnih radova, koje mora odobriti i prihvatiti Pula parking kao temelj za nastavak razrade glavnog projekta". Dakle, idejno rješenje nije izrađeno. Postavlja se pitanje što je onda Bojanić naručio izravno od COIN-a?

Posebno jer on u svom odgovoru na vijećničko pitanje tvrdi: "Izrada idejnog rješenja, uz ulazne parametre o broju garažnih mjesta iz Pula parkinga, povjerena je COIN inženjeringu iz Pule bez provođenja postupka javne nabave, budući da po cijeni usluge ne postoji ta obveza". Što nije istina, jer se u postupku nabave jasno traži i izrada idejnog rješenja. O kakvom se tu muljanju radi trebao bi odgovoriti direktor Pula parkinga: što je naručio i platio COIN-u? Dužan je i objaviti plaćeno "idejno rješenje".

Nažalost, to nisu sve nelogičnosti i propusti koji se plaćaju javnim novcem.

 

U projektnom zadatku se smještaj građevine ne navodi, pa je ponuditelju prepušteno da odabere oblik građevine i smještaj. Nije li zadatak urbanista smještaj građevine na parceli ako nije definiran? Opet se struka mimoilazi, a rezultati nestručnosti bit će vidljivi desetljećima. Umjesto struke, na više mjesta se ponavlja fraza 'prema željama Pula parkinga', 'treba slijediti upute Pula parkinga', utvrđujući gotovo faraonski odnos kraljevstva Pula parkinga.

Drugi problem je što se izgradnja garaže predlaže u zoni R1.

Garaža se planira na dvije katastarske čestice. Ona veća - 547/1, najvećim se dijelom nalazi u zoni R1 - zoni i sporta i rekreacije. Površinom manja čestica većinski je zona M - mješovita zona. Naravno, u zoni R1 nije dopuštena gradnja garaže. Prema odredbama GUP-a, javna garažna kuća se ne može smatrati objektom pratećih djelatnosti sportske zone, pa je nije niti moguće planirati u zoni R1.

Osim ako Bojanić čudesnom providnošću ne utvrdi da je i parkiranje sportska djelatnost. 

Direktor Pula parkinga čovjek je od najvećeg povjerenja gradonačelnika, s obzirom da je od svih direktora javnih poduzeća zadržao jedino njega. Njegov je rad obilježen mnogim nepromišljenim odlukama koje će utjecati na kvalitetu života u gradu, a raspolaganje javnim novcem netransparentnošću. 

No možda je upravo u tome sličnost gradonačelnika i njegovog čovjeka od povjerenja", zaključuju možemovci. 

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA