Projekt Youth Adrinet: Grad Pula brine o mladima

0
Pulski Savjet mladih na sastanku s Gradskim vijećem
Pulski Savjet mladih na sastanku s Gradskim vijećem

Provedbom projekta Youth Adrinet, Grad Pula napravio je važan iskorak u jačanju uloge i uključenju mladih u društveni i politički život, a broj kvalitetnih projekata i inicijativa  usmjerenih na mlade u posljednjih je nekoliko godina u porastu. Podaci su to iz jedne od triju analiza koje je na području Istarske županije kroz projekt Youth Adrinet, a u okviru programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, provela Udruga ZUM koja se bavi razvojem lokalne politike za mlade.

Grad Pula se kao predstavnik lokalne vlasti i partner u projektu aktivno uključio u provedbu istraživanja koje je za cilj imalo utvrditi stanje nacionalne, regionalne i lokalne politike za mlade uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Prema rezultatima analize Udruge ZUM, Pula se svrstala među malobrojne hrvatske gradove koji i u otežanim gospodarskim uvjetima poduzimaju konkretne aktivnosti usmjerene na mlade, a u cilju boljeg razumijevanja njihovih potreba te osiguravanja okvira za kvalitetan život i ostanak u Puli.

Mladi u društvenom i političkom životu zajednice

U Puli je tako, u sklopu trogodišnjeg projekta Youth Adrinet koji će trajati do siječnja 2014. već poduzet niz koraka koji će mladima omogućiti sudjelovanje u društvenom i političkom životu zajednice. Tako je, među ostalim, u prosincu 2012. održan sastanak na kojemu su sudjelovali predstavnici Gradskog vijeća i Savjeta mladih, pomoćnica pročelnika Odjela za društvene djelatnosti imenovana je koordinatoricom politika za mlade te se otvorila i mogućnost imenovanja jedne osobe koja bi pri Gradskom vijeću bila zadužena za pitanja mladih. Osim toga, u rujnu 2012. obnovljen je prostor „Dnevni boravak“ u CGU Karlo Rojc, a kupnja informatičke i audiovizualne opreme te dijela namještaja, financirana je upravo sredstvima projekta Youth Adrinet.

Do kraja 2013. godine, u sklopu ovog projekta, Grad Pula namjerava provesti niz edukativnih radionica posvećenih politikama za mlade, u planu su i posjeti mladih iz zemalja koje su uključene u projekt, a Pula će u prosincu 2013. također biti domaćin velike završne konferencije Youth Adrineta na kojoj će biti potpisan zajednički protokol o politikama za mlade za područje Jadranske euroregije.

Analiza je obuhvatila i strukture koje u Gradu Puli surađuju s mladima. Podsjetimo, uz potporu Grada Pule i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 2006. osnovan je i Centar za mlade Pula kao projekt udruga ZUM i Metamedij. Centar ima za cilj ima podizanje informiranosti mladih te biti mjesto na kojem mladi mogu razviti svoje interese te se aktivno uključiti u društvo. Na taj način lokalna zajednica ima korist od doprinosa mladih, njihovih ideja i energije što je jedan od pokazatelja razvijenosti i demokratizacije društva. 

Poticanje stručnog obrazovanja i zapošljavanja mladih

Također, analizirani su i dosadašnji projekti u kojima je sudjelovao Grad Pula. Kako bi doprinio rješavanju jednoga od ključnih problema mladih, nezaposlenosti, Grad Pula je još 2007./2008. godine, u suradnji s inozemnim partnerima proveo projekt Adria.Net, kroz koji se, među ostalim radilo na uspostavljanju veza između obrazovanja i zapošljavanja te razradi modela profesionalne orijentacije mladih.

U pulskim srednjim školama u posljednjih je pet godina provedeno nekoliko projekata kroz koje se učenike upoznavalo s osnovnim načelima gospodarstva i poduzetništva, a studenti visoke tehničke škole u Puli uključeni su u projekt Metris plus koji za cilj ima poboljšati istraživačko-inovacijske projekte kroz suradnju institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru. Kako i projekt Youth Adrinet obuhvaća poticanje stručnog obrazovanja i zapošljavanja mladih, u tijeku je priprema konkretnih aktivnosti koje će se provoditi u iduće dvije i pol godine.

Očekuje se da će u budućnosti kao posrednik između jedinica lokalne i regionalne samouprave i sektora mladih glavnu ulogu preuzeti Savjeti mladih, a u Puli je on osnovan  2010. godine i djeluje u drugom sazivu. Savjet mladih Istarske županije osnovan je 2007., a prema podacima iz analize Udruge ZUM, iako je Zakon o savjetima mladih donesen prije pet godina, značajan broj gradova u Hrvatskoj i Istri još nema svoje Savjete.

loading...

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

Do: 12.08.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA - TRGOVAC/KINJA

Do: 13.08.2020.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 14.08.2020.

VABRIGA-ABREGA, ISTARSKA ŽUPANIJA