Zakon o strateškim investicijama napisao Lorencin: Nikome se neće oduzeti zemlja, to je čista laž!

0
Darko Lorencin, pomoćnik ministra gospodarstva
Darko Lorencin, pomoćnik ministra gospodarstva

Pomoćnik ministra gospodarstva Darko Lorencin napisao je prijedlog zakona o strateškim investicijskim projektima i u razgovoru za Jutarnji list objašnjavajući namjere zakona tvrdi kako se njime neće riješavati pitanje izvlašćivanja privatnih vlasnika te objašnjava kako devastacija u prostoru neće biti, a zakon smatra nužnim kako bi se povećala konkurertnost Hrvatske, piše Jutarnji list.

* Omogućuje li zakon o strateškim investicijama oduzimanje zemlje privatnim vlasnicima ako je ta zemlja potrebna za stratešku investiciju? Imate li u planu to uvrstiti u prijedlog zakona?

- To prijedlog Zakona o strateškim projektima ne omogućava niti ne spominje i nemamo namjeru to uvrstiti u Zakon. Začuđujuće je kako većina sudionika koji su se uključili u javnu raspravu upravo navode izvlaštenje kao jednu od aktivnosti što će Zakon omogućiti.

Izravna odluka

* Zašto ovim zakonom omogućujeće Vladi da jednostvano ukine status javnog dobra nekretninama potrebnim za strateške investicije i proda takve nekretnine privatnim vlasnicima? Može li drugačije?

- To Vlada i sada može učiniti putem resora koji su zaduženi za upravljanje tim dobrima, za velike stateške projekte odluku će donositi sama kako bi se procedura ubrzala. Sve podloge, stručni dio i procedure po tom pitanju rješavat će resor koji i do sada to radio, samo će izravnu odluku donijeti Vlada. Jednostavnije je objasniti na primjeru dodjele koncesija za koje će odluku o isto tako izravno donijeti Vlada. Vlada će izravno dodjeljivati koncesije i za kulturno i pomorsko dobro. Ministarstvo nadležno za pomorsko dobro pripremit će podloge i odraditi sve radnje kao i dosada po pitanju pomorskog dobra, a ministarstvo nadležno za kulturno dobro isto za svoj djelokrug rada. Time će se izbjeći dosadašnje nelogičnosti i veliki rizici za investitore da, ukoliko dobije na korištenje pomorsko dobro, nije siguran da će dobiti kulturno dobro koje predstavlja tehnološku cjelinu njegovog projekta.

Ovakav princip donošenja odluka može se primijeniti na sve ostale aspekte koje regulira ovaj zakon jer je smisao i namjena ovog zakona samo da ubrza procedure. Činjenica je da je neučinkovitost i kompliciranost procedura definitivno najveća zapreka i razlog zašto investitori zaobilaze našu zemlju. Ovaj zakon je posljedica tog stvarnog stanja i nužno ga je hitno implementirati.

* Jeste li procjenjvali i znate li koliko bi šuma, vodnih gospodarstava i ostalih takvih nekretninama moglo izgubiti status javnog dobra? Što smatrate razumnom granicom?

- Nismo procjenjivali, ali to će biti riječi o malim, neznatnim površinama. Želim naglasiti da ćemo se rukovoditi prostornim planovima uređenja gradova i općina i generalnim urbanističkim planovima koji su prošli sve redovite procedure putem svojih resornih zakona, pritom i javne rasprave. Svi strateški projekti moraju biti u skladu sa stragedijama koje reguliraju određeno područje. Kad je riječ o vodnom dobru, najčešće se radi o manjim djelovima vodnog dobra koja to najčešće u stvarnosti i nisu. Izdvajanje šumsko gospodarske osnove kojim se šumsko zemljište može pretvoriti u građevinsko moguće je jedino putem postojeće procedure i Zakona o šumama, temeljem lokacijske dozvole koja je izdana temljem vazećih prostornih planova.

Strateški projekti

* Ukidate li obvezu izrade Studije za zaštitu okoliša strateškim investicijama?

- Ponovno, obveza izrade studije utjecaja okoliša ne ukida se, jedino se nastoji implementirati brži rok njezine izrade, poštujući sva pravila struke i stečevine EU-a koje se resorno ministarstvo mora pridržavati. Rok od 10 radnih dana da se donese procjena treba li uopće ići u izradu studije je prijedlog i nitko nije rekao da ne može biti dulji, a niti jedan prijedlog koliko bi on trebao iznositi nije pristigao.

* Tko će i na koji način odlučivati koji projekti su strateški? Ne mislite li da Vlada imenovanjem Povjerenstva kako je predvidjeno zakonom monopolizira svoj utjecaj na tu odluku. Hoće li itko drugi imati pravo glasa?

- Glavno polazište u tom procesu su kriteriji koji se propisuju u samom Zakonu. Niti jedan kriterij koji je naveden nije isključiv, već će se projekti ocjenjivati po više aspekata. Osim novčanog od 150 milijuna kuna, sagledavat će se i svi ostali doprinosi projekta razvoju, kao što su zapošljavanje, utjecaj na razvoj sektora, izvozna orijentiranost, da li se projekt realizira u nerazvijenim područjima, ratom pogođenim ili otocima… Proglašenju projekata strateškim od Vlade prethodi čitava procedura, koja započinje kandidiranjem od strane resornog ministarstva ili samog investitora Ministarstvu gospodarstva da se projekat stavi na listu projekata. Time postaje kandidat i provodi se preliminarna selekcija potecijalnih strateških projekata. Kada projekat dospije na listu projekata Ministarstvo zajedno s resornim ministarstvom u koji projekat spada formira operativnu skupinu za pripremu i provedbu projekta, koja se sastoji od osoba koji će definirati potrebne procedure, sudionike i operativno raditi na svim procedurima vezanim za projekat. Uloga im je kroz tu proceduru izraditi prijedlog odluke kojom bi taj projekat trebao postati strateškim.

* Zakonom ukidate obvezu izrade detaljnih urbanističkih planova za strateške investicije. Na koji će se za tako velike projekte kontrolirati kako će oni u prostoru izgledati i onemogućiti manipulacije?

- Pokazalo se da ti dokumenti u velikoj mjeri produljuju vrijeme pripreme i realizacije projekata, samim time odgađaju donošenje lokacijskih i građevinskih dozvola, po čemu smo rangirati jako nisko po konkuretnosti. Zakon previđa da lokacijske i građevinske dozvole za strateške projekte izdaje izravno ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno planiranje, temeljem prostornog plana uređenja. Jasno je i to da će i lokacijska i građevinska dozvola biti znatno ojačane dodatnim dokumentacijama čime će biti ,,nadoknađen'' nedostatak ovih predhodnih dokumenata.

Apel javnosti

* U kojem roku očekujete da bi lista projekata strateških investicija moga biti obavljena nakon donosenja zakona?

- Prijedlog Zakona o strateškim projektima izazvao je velik interes javnosti, našto gledamo izuzetno pozitivno. Stoga pozivamo ukupnu javnost, uključujući i Udrugu zelenih, strukovne udruge, investitore i Crkvu koja se pomalo nenadano, ali dobrodošlo uključila u javnu raspravu, da samo ne kritiziraju, već da podnesu konkretne prijedloge kojima bi se pobošljao ovaj zakonski prijedlog – rekao je Darko Lorencin za Jutarnji list.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

LONDINER/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KOZMETIČAR/KA - WELLNESS TERAPEUT/KINJA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA