Predstavljena aplikacija za evidenciju ilegalnih odlagališta otpada

0
Na seminaru su predstavljene tehničke mogućnosti aplikacije
Na seminaru su predstavljene tehničke mogućnosti aplikacije

U sjedištu IDA-e u Puli, 4. prosinca, održan je stručni seminar za gradove partnere projekta DIVA u Istarskoj županiji (Grad Pula, Buzet i Umag) te za nadležnu inspekciju zaštite okoliša u Istarskoj županiji, a glavna tema bila je baza podataka i korištenje web - GIS aplikacije i mobilne aplikacije s ciljem bržeg i točnijeg evidentiranja ilegalnih odlagališta otpada u Istri te njihove sanacije.

Kao jednu od značajnih aktivnosti projekta DIVA, Istarska županija izradila je detaljnu bazu podataka o ilegalnim odlagalištima otpada te web-GIS aplikaciju i mobilnu aplikaciju kako bi se sve razine, od ministarstava, regionalne i lokalne samouprave do nadležnih inspekcija, uspješnije bavile tom problematikom.

Na danas održanom stručnom seminaru predstavljene su tehničke mogućnosti tih alata, a vođena je i rasprava o sporazumu koji bi trebao u konačnici definirati obaveze i način korištenja uključenih razina kako bi, koristeći bazu podataka i web- aplikaciju, osigurali brži protok informacija, utvrđivanje prioriteta sanacije, odgovornosti u postupku sanacije te izdavanje riješenja o potrebi uklanjanja otpada.

S ciljem da svi sudionici svladaju korištenje web-GIS aplikacije dogovoreno je i pojedinačno održavanje radnih seminara s gradovima partnerima projekta, nadležnim inspekcijama zaštite okoliša uz sudjelovanje komunalnih redara i osoba koje će na terenu evidentirati lokacije ilegalnih odlagališta otpada.

Izgled aplikacije
Izgled aplikacije

loading...

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa