Moja pokojna nona je za vrime Mušolinija delala rakiju na skriveć va boški i to po noćah, ma ča će i mene tako tukat

0

Smo pobrli ono malo grojza ča nan mraz ni pobra i ono ča nan je suša pustila i smo storili jenu kaplju vina. Onega našega istrijonskega terona, črnega kako zečlja krf i one naše malvašije, žute kako storo zloto. A o guštu jenega i drugega bolje da ne govorin, da van slina nebi prišla na usta, dokle čitate ove moje dvi rige.

Zoč van to govorin? Govorin zato, ča nan s tu „obećevajuću“ Evropu prihajaju se bliže i bliže nika nova i nova pravila, pa valja ni to neće bit moguće na ovi način delat, nego tamo postoje  biju rekli naši susedi „Cantina sociale“. Ja san najprvo kapi da se tamo pijonci priko socijalnega greju napit, ma su mi rekli da tamo si predaju grojze pa njin tamo storiju vino i njin ga „čuvaju“. Alora te „Cantine“, bi reć da u nike „zadruge“ kakove su postojale poli nas pokle kornar i pete, ništo slično – saki zose dela, a si skupa piju valja. Ako je to – to, oni put smo mogli zustat va socijalizmi, kadi smo mi moli mogli mižol popit i va svojoj konobi.

Eko i jene štorije o vinu zi tih njihovih cantinah i o vinu zi naših konobah. Ovih dnevih me je jedon moj pretel Evropljan moli kako Boga ako mu moren prekurat kakovu bocu one naše žute, dišeće malvašije i našega provega, domoćega terona, ali je zajno reka da ne onakovega kakof se more noć va njihovih kantinah, nego propijo zi naše domoće konobe. Reka je da vina tamo okoli kadi živi ima koliko će, da je anke dosta ceno za njigof žep, ali da šoldi nisu važni. Neka kušto – ča kušto, samo da bude onakovo kakovo mi delamo – ono ko ima dušu, kako je i on prizna. Takovega tamo on nima kadi pokusit, bimo rekli – provega, kakovega nan je Boh do. San vidi da ga oni dvo šolda ča ima va žepi više nego ja, nisu baš toliko usrićili i da je dosta, dosta stvori – ke se s šoldi baš i ne more kupit.

Za kakof don ćemo još storit kakovu kaplju rakije, dokle nas puste - ala šu još to leto, pa ćemo vidit kako će bit dalje. Se već govori da će nas se više slidit i kontrolivat - kako UDBA,  koliko si rakije stori i koliko je alkohola imala, pokle na kotol plotit toliko, a na alkohol nazad toliko i toliko. Ma ljudi moji, mi delamo rakiju, ne nikakof alkohol, a ta rakija je va našoj tradiciji i to je medižija i rados va kući i va seli – ni to nikakova lušeca i to se ne dela za pijančevanje. Neću reć ki je dela za prodat, mora i nike fronjke državi plotit, ma ki dela zose, za fameju i pretele, ma šu, šu – tega nan ne smi jedini zet, ja paron. Moja pokojna nona je za vrime Mušolinija delala rakiju na skriveć va boški i to po noćah, ma ča će i mene tako tukat?

Zno san ja pones va tu Evropu tu našu Bojžu kapljicu, kako je Talijoni zoveju „Acquavita“,  na čuda kraji i kad bin se drugi put pojovi - ljudi je ne moru nadofolit i ne moru verovat da takovo ništo još postoji? Ja, za sada je moru dobit samo tu poli nas, samo ne znon do kada. Govorin i ponavljan, ZA SADA, aš ne znon koliko će nan to još durat. More bit da će jeno blisko jutri, kad i mi pojemo va tu Evropinu i ta naša kapljica, s ku se toliko štimomo - umrit. Ja se pitan samo, ćeli s tin umrit i kus naše ponosne istrijonske duše?

Ništo slično kako z rakiju, me je trefilo pred nikoliko let s našin pršuton. Mi je tu jedan Talijon, Trieštin stori jedan pijacer, a mi - ljudi kakovi smo, ne moremo i nimamo rada zustat dužni. San mu nakon nikega vrimena prekuro jedon naš domoći, provi istrijonski pršut i san mu ga ponesa. I kad san ga drugi put vidi, čovik me je zajno pozdravi, ali je bi onako joko kako strešen – je moho z rukami i nikako ni moga prit vose. Sa pun emocija me je pito da ča san mu ja ono zadnji put donesa. Skoro san se malo prenu da s tin pršuton forši ni čo bilo va reguli, da ni ne daj Bože kakova muha bila blizu. Ma ne, je reka on, ne – tako ništo on ni va svojen životi vidi, a čovik ima moje leta i Trieštin je – tu blizu kunfina, a ni takovo još nikad pokusi! Reka je da je to „una meraviglia“ i zamoli me ako bin mu moga tako ništo kakof put za blagdane, za Božić, za Vazom nabavit – sakako i on je reka da šoldi nisu va pitanju. Tu ni bitno ča ta naš pršut kušto tri puti ili pet puti više niko njihof, on siguro još više valjo - nego ča je razlika va šoldeh med njimi, aš je njega ona težočka ruka, z muku, ali i z ljubavlju, z osjećajen i z dušu delala.

Eko to traje već dosta let i moj pretel Trieštin najveće blagdane va kući paso uz istrijonski pršut, kega obavezno zalije s kapljicu našega domoćega vina, a na kraji „presiče“ z našu načinjenu rakijicu. San pravo prenes samo moli primjer kako ta Evropa gibi zad onin ča su oni već davno zgubili, a mi ne znomo očuvat to malo ča nan je od duše naše zustalo. Sakako nećemo se mi „dobrovoljno“ odreć samo pršuta, vina i rakije – bi ispalo da koliko zad tin gibimo da smo samo požeruhi i pijonci, a to nikako ni istina.

Nika pametna, već sura glova je rekla da zapravo ne gremo mi to sada va Evropu, aš kadi smo do sada bili, valja va Tunguziji? Reka je ta čovik da će Ervopa prit vamo i to kako prinudni upravitelj, kako smo mi to jedon put zvoli – gargamel, tega iman ja stroha.

Zi kolena na koleno, skroz stotine i stotine let se je delala tradicija, čuvo način života, sa ta naša starina pomalo će odumrit i nestat i ta nastupajuća globalizacija će nas hip, na hip pogutat. Istrijani su se vajka štimali z svoju poznatu mehku dušu, ku je stori baš takof i takof način  života, to naše podneblje i kako se na jedon put sa sin tin pozdravit, se to pozobit, se to kambijat? Ne zamirite mi preveć i ne rečite mi da san nostalgičar, ma z tin ča će se kambijat – umrit će i baš ta naša domoća duša. Razlika med Nemcon i Hrvoton-Istrijanon će bit samo ča će onajisti reć „guten tag“, a naš će reć „dobar dan“. Koliko će na don i dnevi bit za sprovega dobri - ćemo joko brzo vidit, ako nas Boh poživi. Da se kapimo, za sada ne robi da si naši batići tepaju kako su oni ništo dobro i dobro „ispregovarali“, ma oni su samo hodili zet teku ku su za nas napisali i prontali va Briseli. Ovi naši su samo va Briseli „trenirali“ budući evropski život i uredno senjali svoje Euro dnevnice.

Poglejmo za kroj samo kako su na svojen puti va tu „velu, svetu i demokratsku“ Evropu pasali oni, ki su ništo sojega zadržali. Poglejmo Češku i poglejmo Poljsku, ako nič drugo – nisu zeli Euro, pa ga nanke ne moraju škapulivat, a brižna siromašna Slovačka mora od svojih ustah odvajat i davat za pojideno va Grčkoj. Ako se i mi budemo odrekli naše kunice, s tin će siguro umrit još jedan kuščić naše duše, a forši i sa kompleta, ali će i umrit definitivno i nada zad onin ča smo čekali, kako niki govore, dugih miljar let. (Klaudijo Lazarić)

loading...

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa