Otvoreno učilište Umag prvo po povlačenju EU novca, Pazin drugi

0
Sjedište Europske komisije u Bruxellesu (foto: Kristian Stepčić Reisman)
Sjedište Europske komisije u Bruxellesu (foto: Kristian Stepčić Reisman)

Najuspješnije istarsko pučko učilište po povlačenju EU sredstava je ono umaško s 3,2 milijuna kuna. Na drugom je mjestu pazinsko s 2,9 milijuna a trećem Pučko otvoreno učilište Poreč s 2,4 milijuna kuna. Podaci su to do kojih smo došli istražujući koliko su istarska otvorena učilišta čiji su osnivači gradovi i općine povukli EU sredstava od ulaska Hrvatske u EU.

Na četvrtom je mjestu POU Labin, koje je povuklo 1,6 milijuna kuna, a petom ili šestom Novigrad, koji nema učilište, već su ti poslovi podijeljeni između Grada, muzeja i knjižnice. Oni su povukli 700 tisuća kuna.

U tom bi rangu bila i Pula, čije je učilište povuklo 300 tisuća kuna, a kao izvršitelj usluge za druge korisnike EU sredstava godišnje povlači oko 100 tisuća kuna. Na sedmom je mjestu Rovinj s 217 tisuća kuna te osmom Buzet koji je povukao oko 155 tisuća kuna. EU sredstva nisu povukli Vodnjan, čije je učilište mlada ustanova, te Buje, koje se koncentrira na suradnju s regijom Veneto.

Ono što je zanimljivo je da ekonomska snaga sredine ponekad ne korespondira, ili korespondira na drugi način, s količinom dobivenih EU sredstava. Primjerice, Pazin, koji je ekonomski relativno slab povukao je respektabilnih 2,9 milijuna kuna, dok je gospodarski razvijeniji Rovinj povukao 217 tisuća. S druge strane, turistički div Umag, odnosno njihovo učilište prvo je po količini povučenog novca, te je koristilo 3,2 milijuna kuna.

Obzirom da je svaki projekt specifičan, te je ponekad teško razlučiti kome ide koliko sredstava, u nastavku pročitajte odgovore koje su našem portalu uputila istarska pučka otvorena učilišta. (Kristian Stepčić Reisman)

Pučko otvoreno učilište Pula

"Učilište je povuklo sredstva iz Erasmusa i Intereg projekata u iznosu od 300.000 kuna. Projekti su puno veće vrijednosti no to su sredstva koja su bila namijenjena samo Učilištu. Projekti su bazirani na module koji su realizirani na teme;

1. Društvena ekonomija
2. Tradicionalni oblici organizacije društvene ekonomije
3. Društveno poduzetništvo
4. Grupno financiranje (crowdfunding)
5. Ekonomija dijeljenja
6. Etičko financiranje
Partneri su bili učilišta iz Firenze, Rima, Tirane, Španjolske i Latvije. Učilište izvršava aktivnosti ostalih subjekata koji dobivaju sredstva projekata no u pravilu nije nositelj, a u vrijednosti od cca 100 000 kuna godišnje", doznali smo od ravnatelja Alekseja Mišana.

Pučko otvoreno učilište Vodnjan

„S obzirom da je POU-UPA "Vodnjan-Dignano" relativno mlada ustanova u dosadašnjem radu nije još povukla sredstva od EU. Učilište kontinuirano radi na obogaćivanju obrazovne i kulturne ponude te svakako namjerava u skoroj budućnosti, u partnerstvu s ostalim subjektima, prijaviti se na natječaje EU“, ističe ravnatelj Sandro Manzin.

Novigrad

„Gradska knjižnica Novigrad do sada nije provodila EU projekte, već samo manje projekte financirane od strane Ministarstva kulture ili Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule“, ističe Morena Moferdin, ravnateljica.

„Gradska uprava Novigrada ima relativno skromna iskustva u prijavi i provedbi EU projekata, a kratko ih navodim u nastavku. U smislu edukacije građana Grad Novigrad – Cittanova kroz EU projekte sufinancira aktivnosti vezane uz održivo gospodarenje otpadom kroz dva projekta, „Izdvoji s(v)e. Fai la differenza“ za građane na području Novigrada, Buja, Brtonigle, Grožnjana i Oprtlja (577.787,01 kn, od toga 85% EU sufinanciranje, ESIF), te kroz projekt izgradnje reciklažnog dvorišta (iznos za informativno edukativne aktivnosti iznosi 70.150,00 kn, od toga 85% EU sufinanciranje, Kohezijski fond).

Grad Novigrad – Cittanova je kao partner sudjelovao u nekoliko projekata u sklopu programa Europa za građane, Welcome, Vit i Reaction (ukupna vrijednost EU financiranje 13.380 eura).

U suradnji s gradskim udrugama i kulturnim ustanovama (knjižnica i muzej) prijavili smo projekt na EU natječaj Kultura u centru vezano za uspostavu kulturnog centra Novigrad, edukaciju članova novigradskih udruga, te razvoj kulturnih programa, ali nažalost projekt nije odobren za financiranje. Vrijednost prijavljenog projekta iznosila je 1.197.525,71 kn (EU financiranje 100%)“, doznajemo od Vanje Gorički iz Grada Novigrada.

Pučko otvoreno učilište Pazin

„Nositelj projekta „Novo znanje za buduće zvanje“, Pučko otvoreno učilište u Pazinu uz partnere na projektu: LAG Središnja Istra, ISKOP d.o.o. i AZRRI, od 30. studenog 2015. do 1.prosinca 2016., provodilo je aktivnosti ukupne vrijednosti 1.318.361,22 kn, od čega je bespovratnih sredstava 1.230.299,61 kuna.

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao posredničkog tijela, krajem 2015. godine, odobreno je financiranje projekta pod nazivom “Novo znanje za buduće zvanje”, kojim je Pučko otvoreno učilište u Pazinu, u suradnji s partnerima na projektu; LAG-om “Središnja Istra”, Agencijom za ruralni razvoj Istre (AZRRI) i poduzećem Iskop d.o.o., radilo na razvoju triju novih obrazovnih programa usmjerenih na unaprjeđenje kapaciteta u razvoju turističke ponude središnje Istre.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Projektom se izrađuju standardi zanimanja i standardi kvalifikacija prema metodologiji izrade Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) te Nastavni planovi i programi za tri zanimanja: Osposobljavanje za poslove održavanja vrtova i bazena, Osposobljavanje za poslove vođenja i održavanja kuća za odmor i Usavršavanje za kuhara specijalistu tradicionalne istarske kuhinje.

Pravo upisa u obrazovne programe imale su osobe koje su u trenutku upisa nezaposlene te su za njih ovi programi obrazovanja bili besplatni. Svaki program upisalo je 12 osoba –ukupno 36.

Pučko otvoreno učilište Pazin je potpisom ugovora, u travnju 2019., krenulo s realizacijom projekta „ISTRAžimo sa znanjem“. Riječ je o projektu koji je u sklopu natječaja za poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, odobren od strane Ministarstva turizma i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za što su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1.660.549,95 kuna.

Projekt „ISTRAžimo sa znanjem“ jedan je od 22 odobrena projekta, vrijedna više od 32 milijuna kuna, te se kao takav financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu. Nositelj navedenog projekta je Pučko otvoreno učilište Pazin, a uz njega, kao partner u projektu, sudjeluje i putnička agencija Contineo d.o.o.

Cilj projekta „ISTRAžimo sa znanjem“ je povećanje zapošljivosti ciljne skupine, u ovom slučaju, mlade nezaposlene osobe do 25 godina, uz jačanje kapaciteta Pučkog otvorenog učilišta Pazin za provedbu kvalitetnih programa obrazovanja odraslih. Tako će se u sklopu projekta razviti program obrazovanja za novo zanimanje „Eno gastro vodič“, koje je povezano s rastućom potražnjom za ovim vidom turizma u Istri, gdje će veliki naglasak biti na praktičnoj nastavi.

Naime, gastro i eno turizam na području Istre predstavljaju važnu i rastuću granu turizma koja se dobro nadopunjuje s ostalima, zbog čega „živi“ cijele godine i tako na pozitivan način rješava jedno od gorućih pitanja vezanih uz tržište rada u turizmu, sezonalnost.

Inovativni element projekta je činjenica da do sada ne postoji verificirani program eno-gastro vodiča, u kombinaciji s interpersonalnim vještinama, konverzacijskim tečajem i tečajem za turističkog vodiča, nakon kojeg bi se stekle kompetencije za održivo zapošljavanje u turizmu. Tijekom programa, polaznici će steći kompetencije za održivo zapošljavanje u sektoru turizma, dok će se po završetku programa imati priliku predstaviti potencijalnim poslodavcima putem e-životopisa i konferencije.

Projekt „ISTRAžimo sa znanjem“ traje sveukupno dvije godine, a ostvaruje se kroz tri projektna elementa. Prvi element predstavlja formiranje kvalitetnog tima stručnjaka koji će raditi na razvoju cjelokupnog programa eno-gastro vodiča sa svim popratnim programima, informiranju, ali i na selekciji ciljne skupine. U drugom elementu će se graditi kapaciteti predavača i mentora, dok će se u trećem elementu naposljetku provesti edukacije s naglaskom na praksu.“, odgovorio nam je Darko Tumpić, ravnatelj POU Pazin.

Pučko otvoreno učilište Poreč

„Od ulaska Hrvatske u EU povučeno je za:

1.I-Archeo.S.  150.675,00 EUR mi smo partneri na projektu, ukupna vrijednost projekta je 1.176.243,00 (Interreg IT-HR)
2. Start in kamp    mi smo nositelji, ukupna vrijednost projekta je 1.108.799,24 kn (ESF)
3. KUP 54+    141.776,71 kuna, mi smo provoditelji projekta, nositelj je Grad Poreč  (ESF)
4. Projekt obrazovanja  „Slatko ali zdravo“ (2013.) je iz sredstava predpristupnih fondova. (Suradnja s POU Umag). Start in kamp je još u tijeku, do svibnja 2020.“, doznajemo od Snježane Radetić, ravnateljice  PUO Poreč.

Pučko otvoreno učilište Labin

„S ciljem jačanja kompetencija nezaposlenih osoba i konkurentnosti na tržištu rada, poglavito u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića, Pučko otvoreno učilište Labin je tijekom 5 mjeseci izvršilo izobrazbu 15 nezaposlenih osoba i to talijanskog, njemačkog i engleskog jezika, stupnja A1 i A2, prema zajedničkom europskom referentnom okviru, u trajanju od 5 mjeseci.

Troškovi obrazovanja financirani su sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., sredstvima Državnog proračuna i iz posebnih sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Iznos : 117.000 kn

 EU Projekt financiran iz ESF „Istarska mreža znanja“ u sklopu kojeg je u Labinu otvoren Klub podrške za zapošljavanje.

Cilj projekta je unapređenje lokalnog tržišta rada i razvoj zapošljivosti 10 korisnika projekta kroz unaprjeđenje suvremenih modela podrške u obliku Klubova za zapošljavanje i inovativnih obrazovnih programa u skladu s mjerama Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije.

Dok je cilj  kluba,  raditi na osnaživanju, informiranju i savjetovanju sudionika za planiranje osobnog puta aktivnog nastupa na tržištu rada. Klub se odvijao kroz niz grupnih i individualnih susreta, u opuštenoj i radnoj atmosferi, maksimalno se prilagođavajući interesima i potrebama polaznika. Voditeljica Kluba podrške bila je Lana Načinović iz Instituta za razvoj tržišta rada. Iznos: 40.000 kn

EU Projekt  „KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani“, financiran iz ESF fondova u okviru ESF Poziva „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, kao partner POU iz Zagreba. Ciljevi projekta: 1. Jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja, programiranja, financiranja i planiranja u kulturi. 2. Provedba programa i projekata kojima će se doprinijeti stvaranju civilno-javnih partnerstva, podizanju javne svijesti o važnosti sudioničkog upravljanja u kulturi, te inkluzivno-obrazovnom djelovanju na području Zagreba, Splita, Labina i Brestovca. Iznos: 56.000 kn

EU Projekt „RUDNICI BAŠTINE“ čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište  Labin . Financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.388.793,40 kn tj. u  100 % iznosu. Partneri u projektu su Otvoreno učilište Diopter iz Pule, Udruga Istra Inspirit, Ugostiteljski obrt Bukaleta i KORAL d.o.o. (Hotel Peteani), a projekt je izrađen uz tehničku podršku Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Grada Labina.

Cilj projekta je povećati zapošljivost ranjivih skupina na području grada Labina, grada Pule i šire okolice kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ciljne skupine projekta su nezaposlene osobe s područja Istarske županije s naglaskom na grad Labin i grad Pulu, a koje su pripadnici ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine i osobe s invaliditetom) s jedne strane te predavači i mentori praktične nastave s druge strane. Iznos: 1.388.793,00 kn“, piše ravnateljica POU Labin Daniela Mohorović.  

Pučko otvoreno učilište Buje

„POU Buje do sada nije uspio povući sredstva iz EU, osim Regione Veneto i sl.“, rekla nam je ravnateljica Maja Livada.

Pučko otvoreno učilište Rovinj

"U  suradnji s Istarskom županijom 2013. je pokrenut  EU projekt S.I.M.P.L.E u kojega su uključeni djelatnici domova za stare i nemoćne osobe u Puli, Rovinju i Novigradu te Policijska postaja IŽ u Puli. Njihovi zaposlenici dobili su 40 sati besplatnog učenja talijanskog jezika prilagođenog njihovoj struci. U projekt je uključeno stotinjak zaposlenika navedenih ustanova, a dobiven je iznos od 45.000 kn.

U 2013. godini pokrenut je  EU projekt „Slatko ali zdravo“ i osigurana su sredstva u okviru IV. IPA komponente  „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova“. Partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Ante Babić iz Umaga (nositelj), te Pučko otvoreno učilište Rovinj i Poreč, koji učestvuju u projektu sa 18.750 kn. Opći cilj projekta je jačanje sektora obrazovanja odraslih u IŽ s namjerom povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada u turizmu i slastičarstvu.

Ciljane skupine su bile zaposleni u navedenim učilištima (11 zaposlenika), nastavno osoblje (40 polaznika), kuhari i slastičari (45 osoba) – tu imaju prednost nezaposleni. Tijekom akademske godine 2018. / 2019. POU Grada Rovinja-Rovigno sudjelovao je s nekoliko istarskih učilišta u projektu obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika (talijanski, engleski i njemački jezik) za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića. Projekt je vrijedan 115.650,00kn za rovinjsko učilište, a dvadesetak nezaposlenih osoba uspješno je odslušalo 280 sati stranog jezika i položilo A2 stupanj. Ukupan iznos je 216.833 kn", odgovorila nam je ravnateljica Dubravka Svetličić.

Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“  Buzet

„Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ iz Buzeta uključeno je kao partner u projekt KulTERRA (vodeći partner je Općina Svetvinčenat). Projekt je započeo u prosincu 2016. godine, a za naše su učilište EU  sredstvima osigurane  bruto plaće zaposlenih na projektu (1 osoba (kulturno-umjetnički koordinator)  100 % + 1 osoba (kustos)  30% plaće). Do sada smo povukli ukupno 154.744,22 kune, a očekujemo još oko 33.000 kuna.

Ukupna vrijednost projekta „KulTERRA“ iznosi 22.594.779,13 kn, od čega je 19.204.801,29 kn (85% iznosa) osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Početkom prosinca započela je i provedba integriranog razvojnog programa „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa“ koja podrazumijeva ulaganja u kulturnu baštinu kroz integraciju različitih, ali povezanih aktivnosti kako bi se unaprijedilo upravljanje kulturnim dobrima u Svetvinčentu i Buzetu, ali i stavili u funkciju održivog kulturnog turizma.

Vodeći partner projekta „KulTERRA“ je Općina Svetvinčenat uz još 11 partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, osiguravajući time dugotrajnu održivost povezivanjem lokalne zajednice sa privatnim sektorom te politikama javne uprave, na lokalnoj i regionalnoj razini.

Integriranim razvojnim programom KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa predviđena  je rekonstrukcija dvaju spomenika kulture, razvoj kulturnih, edukativnih i prezentacijskih sadržaja unutar kaštela, uspostava i postav zbirke oružja Ferlin unutar kaštela Morosini – Grimani, prezentacijski centar autohtonih prehrambenih proizvoda – kušaona Središnje Istre unutar Kaštela Morosini – Grimani.

Projektom se namjerava postići povećanje atraktivnosti i prepoznatljivosti Općine Svetvinčenat i Grada Buzeta kroz valorizaciju kulturne baštine Kaštela Morosini – Grimani i Kaštela Petrapilosa u svrhu društveno gospodarskog razvoja. Svrha projekta je u konačnici da Svetvinčenat i Buzet budu kulturno-povijesne prepoznatljive turističke destinacije tijekom cijele godine (365) zahvaljujući potpunoj obnovi i opremanju oba Kaštela kako bi se stvorio temelj za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

Kroz projekt će se osmisliti novi suveniri i proizvodi inspirirani kulturnom baštinom poput slikovnica, društvene igre i ostalih proizvoda za djecu razrađenih na temelju tradicijskih vjerovanja u natprirodna bića kao i raznih suvenira inspiriranih poviješću stvarnih ličnosti. Osim suvenira konceptualno će se osmisliti i razne priredbe, uprizorenja i manifestacije oživljene povijesti (living history) te će se konceptualno razviti novi turistički proizvodi: pjenušac, kušaona, usluge turističke interpretacije, organiziranje Room Escape Game-a, kongresi, projekcije, sajmovi.

Iz šire perspektive, implementacija projekta će omogućiti gospodarski razvoj lokalne zajednice čime će se ostvariti povećanje životnog standarda ali i stvoriti atraktivno turistička lokacija za privlačenje većeg broja posjetitelja i noćenja.

U vidu ovog projekta kroz provedene aktivnosti i ostvarene rezultate očekuje se pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samo/zapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti, povećane potražnje za robom i uslugama trećih subjekata kao posljedica povećanja posjetitelja, atraktivnost stranih ulaganja, sinergijskih učinaka na druge turističke atrakcije i destinacije u okruženju i slično“, odgovorila je ravnateljica Mirjana Pavletić.

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag

„POU „Ante Babić“ Umag je s apliciranjem na EU projekte započelo 5. 10. 2010. god. Do sada smo bili nositelji tri projekta, dva puta smo bili partneri i odradili smo još 2 Erasmus + projekta. Zaključno s posljednjim projektom ILUS, kao nositelji i kao partneri, iz sredstava ESF-a iskoristili smo sveukupno 3.207.639,82 kuna“, kazala nam je Tatjana Vujić, v.d. ravnateljica.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

DIPLOMIRANI INŽENJER/DIPLOMIRANA INŽENJERKA ARHITEKTURE

Do: 14.08.2020.

UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

RADNIK/RADNICA U ODRŽAVANJU OBJEKATA

Do: 14.08.2020.

NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

VODITELJ/ICA OBJEKTA

Do: 14.08.2020.

NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

DOKTOR/ICA DENTALNE MEDICINE

Do: 15.08.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA