Raspisan novi natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

0

Gradonačelnik Grada Pule, Boris Miletić, donio je, na prijedlog Upravnog vijeća Pula Film Festivala, 6. lipnja 2012. godine Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora kojom ovlašćuje Pula Film Festival da raspiše javni natječaj za prostor u zgradi u Puli, Giardini 1, budući da na prethodni natječaj od 25. svibnja 2012. godine nije pristigla niti jedna ponuda.

Licitacija se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. U novo objavljenom natječaju umanjena je početna cijena najamnine te sada iznosi 108,00 kn/m2 mjesečno (bez obračunatog PDV-a) odnosno, budući da je prostor veličine 138,29 m2, ukupna početna cijena je 14.935,32 kn.

 Cjeloviti tekst natječaja sa svim podacima o poslovnom prostoru i uvjetima natječaja, objavljen je danas, 11. lipnja 2012. godine na oglasnoj ploči Pula Film Festivala, Pula, Uspon na Kaštel br. 2, i Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Pula, Forum 2/II kat, te na web stranicama Grada Pule: www.pula.hr.

Uvid u tekst natječaja, kao i dobivanje informacija o tom natječaju, omogućeno je u Javnoj ustanovi Pula Film Festival svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na telefonske brojeve 052 222 940 i u Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na telefonske brojeve 052 371 846 i 052 371 890.

Poslovni prostor namijenjen je obavljanju ugostiteljske djelatnosti u kojem će se osim pića usluživati i slastice, a daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 10 godina. Jamčevina iznosi 100.000,00 kuna. Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda, a potrebno ih je dostaviti najkasnije do 09:00 sati 21. lipnja 2012. godine putem pošte ili predajom u nadležnoj kancelariji (pisarnici) Grada Pule.

Očevid poslovnog prostora omogućit će se u četvrtak, 14. lipnja 2012. od 09:00 do 10:00 sati.

Otvaranje i razmatranje pismenih ponuda provest će se u prostorijama Komunalne palače, sali Gradske vijećnice, Forum br. 1, dana 21. lipnja 2012. godine s početkom u 10:00 sati.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa