Pazin, grad s 1,5 milijuna kuna nerealiziranih idejnih rješenja i projekata

0
Prikaz uređenja Trga slobode
Prikaz uređenja Trga slobode

Duži niz godina u Pazinu se planira izgradnja nekoliko većih i važnijih objekata. Idejni projekti i planovi investicija u većini slučajeva odavno su izrađeni, no dobiva se dojam da je to često i jedini korak koji je učinjen u realizaciji projekata.

Dom umirovljenika na Starom Pazinu, o čijoj se izgradnji govori i više od deset godina, prvi je takav projekt. Objekt, koji je prema planu trebao imati stambeni dio, stacionar, društvene prostorije, uz predviđeno boćalište, šetnicu te vrt, još uvijek čeka u obliku projekta.

Za izgradnju Osnovne škola na Starom Pazinu također je izrađen idejni projekt, troškovi izgradnje procijenjeni su na 20 milijuna kuna, ali je u međuvremenu Sabor donio novi pedagoški standard čijom primjenom je trošak izgradnje povećan na od 30 milijuna kuna, a njegova primjena zahtijevala i prilagodbu projekta novim standardima.

Uređenje autobusnog kolodvora, koje je često korišteno kao predizborno obećanje, također još uvijek miruje, što zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, što zbog traženja investitora.

Programsko rješenje pazinskog autobusnog kolodvora
Programsko rješenje pazinskog autobusnog kolodvora
Uz brojne nerealizirane projekte treba spomenuti i neke uspješno realizirane poput poduzetničke zone Ciburi I, Ciburi II i Podberam, obnovu Pazinskog kaštela, uređenje prostora bivše vojarne za potrebe Veleučilišta i šumarskog instituta, uz niz manjih, ali ne i manje značajnih projekata.

No, potaknuti upravo brojem nerealiziranih projekata i ukupnim iznosom od 1,5 milijuna kuna utrošenim u projekte, koji "u ladici" očito čekaju neka bolja vremena, uputili smo nekoliko pitanja Borisu Demarku pročelniku Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.

*Kada su izrađeni i kolika su sredstva utrošena na izradu idejnih projekata i rješenja za izgradnju novog autobusnog kolodvora, izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu, projekt uređenja Trga slobode, izgradnju osnovne škole na Starom Pazinu, izgradnju školsko-gradske sportske dvorane i uređenje Parka Narodnog ustanka?

- Radovi na izradi Idejnog projekta za izgradnju osnovne škole na Starom Pazinu ugovoreni su u listopadu 2007. godine, a ugovoreni iznos za izradu Idejnog projekta građevine, idejnog projekta okoliša i 3D prostornog prikaza građevine, sukladno Programskom zadatku iznosio je 95.160,00 kuna. Gradnja osnovne škole dio je Plana i programa ulaganja u objekte i opremu osnovnog školstva na području Pazinštine za razdoblje od 2006. do 2011. godine, koji je u obliku smjernica donijet krajem 2005. godine. Projekt je  kandidiran putem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za sufinanciranje kapitalnih projekata iz udruženih sredstava državnog proračuna i dodatnog zajma Svjetske banke – program „Škologradnja“.  Isti projekt nominiran je i Putem Ministarstva regionalnog razvoja – Program CEB  VII - izgradnja i obnova školskih objekata na području RH.U prosincu 2007. godine Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile sklopila je Ugovor o izradi Glavnog i izvedbenog projekta školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu.

buduća školsko-gradska sportska dvorana
buduća školsko-gradska sportska dvorana
Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 553.270,00 kuna. S obzirom da se u međuvremenu mijenjala lokacija za izgradnju dvorane bilo je potrebno usklađivanje projekta sa novom lokacijom, za što je sa Projektantom ugovoren rad na izmjeni i dopuni Glavnog projekta sportske dvorane, za što je ugovoren iznos od 85.485,00 kuna. Sredstva za ovu namjenu osigurao je Grad Pazin. Izgradnja dvorane je dio županijskog projekta u oblasti odgoja i obrazovanja „Istra znanja – l'istria del sapere“.

Izrada Glavnog i izvedbenog projekta Doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu ugovorena je 2008. godine. Vrijednost radova po Ugovoru iznosila je 700.280,00 kuna. Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu dio je strateškog dokumenta pod nazivom Plan za zdravlje građena Istarske županije, kojim se rješava jedan od najznačajnijih prioriteta u oblasti socijalne skrbi i zdravstva u Županiji – skrb o starijim osobama.

Idejni projekt uređenja Parka Narodnog ustanka izrađen je 2010. godine, a za tu namjenu iz Gradskog proračuna utrošeno je 18.390,00 kuna.

Idejni projekt uređenja Trga slobode dovršen je 2011. godine i plaćen 44.100,00 kuna. Programsko rješenje autobusnog kolodvora izrađeno je u 2012. godini kao radni materijal i u ovoj fazi nije proizvelo nikakav trošak.

Park narodnog ustanka
Park narodnog ustanka
*Koje su prepreke (osim financija) u realizaciji projekata? Koji su projekti prioritetni i koji će od njih kada krenuti u konkretniju realizaciju?

- Preduvjet za realizaciju kapitalnih investicija je riješena prostorno planska dokumentacija.  Planirana gradnja mora biti usklađena sa Prostornim planovima, a kroz utvrđenu proceduru se definiraju uvjeti koje treba zadovoljavati građevina.  Potom se provode postupci parcelacije, drugi geodetski poslovi, rješavaju se  imovinsko pravni odnosi… Sve je to preduvjet za početak gradnje. Pritom, svaku fazu aktivnosti prati i odgovarajuća vrsta projektne dokumentacije. Sustavom javnih nabava i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi provode se postupci nabave radova i usluga. Nerijetko se kao problem pojavljuju neusklađenost između stare i nove izmjere ili neriješeni imovinsko-pravni odnosi (velik broj vlasnika upisanih na jednoj katastarskoj čestici i sl.).

Da bi se projekt uspješno kandidirao prema vanjskim izvorima financiranja (ministarstva, agencije, EU fondovi…) svi prethodni uvjeti moraju biti zadovoljeni. S obzirom na relativno skromna sredstva kojima Grad Pazin raspolaže kroz Gradski proračun, pronalaženje odgovarajućih strateških partnera je nužnost za zatvaranje financijske konstrukcije, bez čega nema početka gradnje. Zbog toga se i odabiru projekti koji su opisani kroz mjere i prioritete primjerice, Županijske razvojne strategije, ili drugih strateških dokumenata i programa nadležnih županijskih i državnih tijela.
Ovako će izgledati Dom za starije i nemoćne osobe
Ovako će izgledati Dom za starije i nemoćne osobe
Neke od prioriteta na kojima je gradska uprava radila u prethodnom razdoblju utvrdili su Poglavarstvo Istarske županije i Poglavarstvo Grada Pazina u studenom 2005. godine. Tom prilikom sastavljena je i prihvaćena Promemoriju kojom su  utvrđeni zajednički prioriteti, kao i planirane aktivnosti na rješavanju istih: izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu, izgradnja školsko gradske sportske dvorane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Poduzetnička zona Ciburi, Sjedište Skupštine Istarske županije u Pazinu, i revalorizacija Pazinske jame, Kaštela i kanjona Pazinčice kao zajedničkog kulturnog proizvoda.

Naravno, uz projekte koji se nisu dosada realizirali valja napomenuti i brojne uspješno realizirane projekte kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana Grada Pazina. To su primjerice u oblasti gospodarstva poduzetničke zone Ciburi I Ciburi II, i Podberam, za što su u prethodnom razdoblju izdvojena značajna sredstva.

U oblasti komunalne infrastrukture radilo se na  rješavanju kanalizacije, izgradnji kapelica, uređenju i proširenju groblja, uređenju trgova i ulica, nabavljala se i održavala komunalna oprema…U oblasti zaštite spomeničke i kulturne baštine spomenimo sakralne objekte - uređenje crkve sv. Katarine na Lindaru, sv. Petra i Pavla u Trvižu, crkve sv. Marije na Škrilinah, župne crkve sv. Nikole… Pazinski kaštel kontinuirano se obnavlja već više od 15 godina, kao i drugi značajni spomenici. U oblasti socijalne skrbi i zdravstva tu je program Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama, za kojeg je također trebalo pripremiti materijalne i prostorne uvjete. Od nekadašnje sterilne i devastirane vojarne stvorili smo prostor u kojem uz Veleučilište i Šumarski institut svoj prostor pronalaze i brojne gradske udruge i ustanove. U protekle četiri godine sanirana su i četiri krovišta na starim školama koje za svoj rad koriste Mjesni odbori, ističe Demark. (Darko Tumpić)

Ovako će izgledati Trg slobode
Ovako će izgledati Trg slobode

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

LONDINER/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

MESAR/ICA

Do: 30.06.2022.

LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA

ANIMATOR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA